Sigtuna
Centerpartiet lokalt
  • / Cecilia Olofsson

Cecilia Olofsson

Personbild


Ersättare Barn- och ungdomsnämnden

Vem är jag?

Skånelabo sedan 1989, arbetar som rektor i den privata sektorn. Driver ett eget företag tillsammans med min man inom mark och anläggning.

Varför är jag engagerad i Centerpartiet?

Har med åren blivit mer och mer intresserad av politik, hur och varför tas de beslut som tas. Och en lust att få vara med och påverka.

Vilka frågor engagerar mig?

Skolan men framför allt förskolan där all utbildning börjar. Att åldras med värdighet och vilken vård och omsorg de äldre får. Även trygghet är viktigt.

Kontakta Centerpartiet i Sigtuna kommun

Kontakta Centerpartiet i Sigtuna kommun

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....