Jennifer Grede

Personbild


Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunstyrelsen

Ordförande Centerpartiet Sigtuna kommun

Vem är jag?

Jag är landsbygdsbo men uppväxt i Sigtuna stad. Jag har tre barn i förskola och skola och har alltid haft hästar och ridsport som intresse.

Varför är jag engagerad i Centerpartiet?

Jag vill medverka till att alla delar av kommunen får utrymme i den politiska debatten.

Vilka frågor engagerar mig?

Det som ligger närmast till hands i min vardag som landsbygdsbo och småbarnsmamma. Jag tycker dessutom att beslut ska fattas så nära dem det berör som möjligt.

Kontakta Centerpartiet i Sigtuna kommun

Kontakta Centerpartiet i Sigtuna kommun

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.