Politisk sekreterare

Vem är jag?

Landsbygdsbo, mamma och fru. Jag har erfarenhet av arbete inom både statlig myndighet och kommunal förvaltning.

Varför är jag engagerad i Centerpartiet?

Jag vill vara med och kunna påverka det samhälle vi lever i. För mig är det viktigt med allas lika rätt och värde. Beslut ska fattas så nära den det gäller som möjligt.

Vilka frågor engagerar mig?

Viktiga frågor för mig är omsorg om äldre, personer i behov av särskilt stöd och andra människor som befinner sig i utsatta situationer. Även miljö och integration är viktigt för mig.


Kontakta Petra Ullenius

Kontakta Petra

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.