Sveriges landsbygd ska utvecklas

Så kom äntligen den nationella landsbygdskommitténs slutbetänkande. Centerpartiet har självklart varit aktiva och påverkat resultatet framgångsrikt.
Det gäller allt från bredband/fiber till alla till att flytta ut statliga jobb i landet.

Södertälje tog det några år av hårt arbete för att få majoritetspartierna (S-V-MP) att förstå att bredband till alla är något man måste ta ansvar för – det är glädjande för oss som arbetat för detta.
Lika glädjande är det nu att kommittén och regeringen belönar Centerpartiets envisa arbete för bredbandsfiber till alla hushåll och företag. Nu blir uppgiften att se till att det verkligen sker.

Centerpartiet har motarbetat införandet av en kilometerskatt på tunga transporter, då det försvårar och fördyrar för vår nationella livsmedelsproduktion och skogsbruket och också försämrar förutsättningarna för en god landsbygdsutveckling med nya och växande företag och fler jobb. Nu föreslår man att den nya skatten ska utvärderas, ett litet steg åt rätt håll.

Betänkandet föreslår att det ska införas en servicegaranti för små och medelstora företag. Och reglerna för kreditinstitutens ansvar för att tillgodose behovet av betaltjänster och kontanthantering ska ses över, viktigt för alla, särskilt dem som driver företag på landsbygden och inte minst för våra skärgårdsföretag.

Maten är en avgörande fråga för miljön, konsumenterna och producenterna. Nu föreslår man äntligen att svenska miljökrav tillsammans med de djuretiska krav våra lantbrukare arbetar efter också ska kunna gälla som krav i högre utsträckning vid upphandling av mat till skola och äldreomsorg. Kan bli en match med EU men den måste man ta.

Trygghetsfrågorna är viktiga för att vi ska må bra och ha ett tåligt samhälle. Nu föreslås nya och skärpta krav på polisens närvaro och insatstider även för landsbygden. Andra myndigheter kommer också få ett ökat ansvar för att de landsbygdspolitiska besluten genomförs, exempelvis Trafikverket och Post- och telestyrelsen.

Centerpartiet har lyckats väl med att bidra till att många av de sammanlagt 75 förslagen verkligen kommer att gynna landsbygdsutvecklingen i hela landet även för oss som är aktiva och bor i Södertälje.

Tage Gripenstam
Gruppledare