Låt inte Drömkåken bli en mardröm

Återigen står kommunens mötesplatser inför kännbara ekonomiska förändringar – på grund av majoritetens kortsiktiga sätt att leda.

Föreningen Villa Drömkåkens vänner utgör ett viktigt exempel i de fyra allianspartiernas gemensamma budgetförslag; viktigt för att det visar på behovet av pluralism och viktigt för att Drömkåken är livsnödvändig för många. Motiveringen till varför just Villa Drömkåkens verksamhet är ovärderlig skulle kunna göras lång.

Ett inkluderande samhälle består av en mångfald mötesplatser. Det är ett sådant samhälle vi och åtskilliga Södertäljebor vill leva i. Villa Drömkåkens vänner skriver på sin hemsida: ”Vi delar livet med varandra. Vi promenerar, umgås, snickrar, pysslar, lagar lunch och fixar fikabröd tillsammans för att hålla kropp och knopp igång. Under vår och sommar spenderas mycket tid i vår trädgård, för nytta eller för nöje.” ”Vi delar livet med varandra” – det är en formulering som väl fångar essensen för den aktuella verksamheten för nydiagnosticerade dementa och deras anhöriga.

Vi inom Alliansen bejakar initiativ som utgår från människors olika behov, där individen sätts i fokus och där behoven styr inriktningarna. Därför har vi öronmärkt 1,5 miljoner kronor extra i vårt gemensamma förslag till Mål och budget 2017 på mötesplatser likt den som Villa Drömkåken utgör.

Motivet till att vi agerar nu är att vi fått signaler om att Villa Drömkåken med kort varsel aviserats kännbara ekonomiska förändringar. Vi vill därför påminna om att mötesplatser som Villa Drömkåken, Ikoro i Hovsjö, Lunaträffen i centrum, mötesplatsen i Grusåsen, alla är nödvändiga för att få den bredd som uppskattas i vår moderna tillvaro. Vi vädjar därför till majoriteten att dessa verksamheters ekonomsiska förutsättningar i allmänhet och stadsdirektörens driftsbidrag till Drömkåken i synnerhet kvarstår till dess att kriterier för att äska medel ur den nya budgetposten ”Mötesplatser för äldre” presenterats.

Södertälje kommun har ett antal välbekanta ledord för sin värdegrund: ”Medborgaren först, respekt för individen och mer än förväntat.” Kommunens bristande framförhållning får inte bli en mardröm för berörda verksamheter. Vår gemensamma värdegrund med stolta ledord riskerar i sammanhanget att bli till intet förpliktigande. Att slå undan benen för behjärtansvärda verksamheter är knappast ”mer än förväntat”. Här behövs i stället förutsägbara och långsiktiga ekonomiska spelregler.

Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)