Martin Ådahl på Centerpartiet i Södertäljes välbesökta årsmöte

Martin Ådahl besökte Centerpartiet i Södertäljes årsmöte. Han berättade om en vision för Sveriges framtid, inkluderande, fortsatt framgångrik med tillväxt i ett land där tudelningen mellan grupper av människor, stad och land, stadsdel och stadsdel arbetas bort under ledning av Centerpartiet! Hela och alla delar av Sverige ska leva!

Under årsmötet valdes följande styrelse, Leif Åhlin ordförande, Fahima Madoson, Tage Gripenstam, Nina Wahlin, Robil Haidari, Anne-Christine Malmqvist, Karin Halldin, Björn Jonsson, Regiana Gripenstam, Sabri Madoson. Ersättare Linda Chalkias, Daniel Danial, Lena Sundqvist.

Under mötet antogs ett uttalande med följande punkter:

• Det är kvalificerat vansinne att ha strandskydd kring vanliga diken.
• En stelbent och omodern bygg- och bostadsmarknad hindrar tillväxt och fler jobb!
• Låt de som kan hitta jobben få uppdrag och betalt av arbetsförmedlingen!
• Underlätta för att få fram fler bostäder – släpp loss det privata initiativet!
• Ändra i bidragssystemen, bejaka samarbete och ta bort inlåsningseffekter!

Vill du läsa hela uttalandet? Klicka här.

Leif Åhlin, ordförande Centerpartiet i Södertälje
070-497 48 04

Tage Gripenstam, gruppledare Centerpartiet i Södertälje
0766-48 28 95