Svar till Tomas Kullberg och (S)

Intressant att Socialdemokraten Tomas Kullberg nu ändrar partiets uppfattning om att bygga centrum i Hölö på andra sidan järnvägen till busstorget som åtminstone är på rätt sida av järnvägen.

Platsen har prövats tidigare och har av olika skäl bedömts som olämplig för en centrumbebyggelse. Om inte Tomas Kullberg vill riva villor runt Kyrk/Centralvägen så återstår platsen mellan Centralvägen och Järnvägen, ett smalt område som kräver ny detaljplan och förutsätter att trafikverket ser det som lämpligt att bygga ett centrum så nära eller i järnvägens skyddsområde. Även Centerpartiet har prövat platsen och funnit att det är stora utmaningar att få till ett centrum vid Busstorget. Att nu lyfta frågan om en ny plats och splittra frågan som vi varit överens om i Hölö-Mörkö över partigränserna och bland annat slagit fast i den fördjupade översiktsplanen för Wij innebär bara att Hölö-Mörköborna får vänta ännu längre på sin nya livsmedelsbutik.

Det finns flera skäl till att Wijområdet är lämpligare, en affär behöver ha ett större underlag än vad Konsum i Hölö har, då är läget avgörande. En affär i Wijområdet servar en betydligt större del av hela kommundelen än en affär vid busstorget. En affär i Wijområdet kan byggas snart om den politiska viljan finns. Centerpartiet har föreslagit hur det kan gå till, om ingen butiksgrupp (ICA, Coop, Hemköp etc) vill bygga men är beredda att hyra så kan kommunen genom sina fastighetsbolag bygga och hyra ut, görs redan, men inne i Södertälje förstås. En affär i Wijområdet kommer att ligga centralt i Hölö när Wijområdet är utbyggt vilket nu händer och kommer att bli klart långt före några nya större etableringar på andra sidan järnvägen. När det händer kommer det att finnas underlag för en butik till som i Trosa och Vagnhärad, två orter med drygt 4000 invånare vardera. Det blir en försämring för de som bor i Västra Lida och går till butiken. För de boende i övriga tätorten förändras för några gångvägen till butiken, men det blir marginellt längre för en del och kortare väg för andra. För de som cyklar spelar det mindre roll med högst ett par minuters längre tramptid.

Tomas Kullberg kritiserar att få förändringar skett under 30 år. Det enkla svaret är att Socialdemokraterna i Södertälje stoppat eller inte varit intresserade av att prioritera en utveckling i Hölö-Mörkö kommendel under större delen av den tiden.

Men! hade socialdemokraterna, de som bestämmer inne i Södertälje, inte mött en stark opposition från Centerpartiet hade inget hänt, bostäderna i Västra Lida, ny skola och ny idrottshall är bra exempel på det. Fibersatsningen är också en konsekvens av hårt opinionsarbete från Centerpartiet, och satsningen sker äntligen, vilket är positivt. Frågan nu är bara hur och när det ska hända?

I de senaste i budgetbesluten för 2014-2017 har socialdemokraterna aktivt stoppat Centerpartiets förslag att anlägga en konstgräsplan för fotboll, trots att idrottsföreningen vill ha den och är beredda att hjälpa till. I budget 2017 tog man bort kultur- och fritidsförvaltningens förslag att anlägga den. Skolan har glädje av den och spontanidrotten får bättre möjligheter och i Järna minskar trycket till fördel för Järnas idrottsliv.

Så Tomas, låt oss tillsammans släppa fram bostäder så fort som möjligt på Wijområdet och börja planera för nästa etapp kanhända på Grävstasidan av järnvägen då gör vi mest nytta för Hölö-Mörköborna, våra företag, föreningar.

Tage Gripenstam, Linda Chalkias, Mari-Ann Lundgren, Patrik Högberg, Regiana Gripenstam, Leif Lindgren, Ove Lundgren

Medlemmar i Hölö-Mörkö Centerpartiavdelning