Sårbarhet, framtida kriser - motion till centerpartiets partistämma

Sommaren 2016 stannade den södergående trafiken från Stockholm då en olycka stängde motorvägsbron över Södertälje kanal. Olyckan visade sårbarheten för trafikförsörjningen till och från Stockholmsregionen.

En större olycka där hela bron satts ut funktion innebär kraftiga problem för varu- och livsmedelsförsörjning och svårigheter för näringslivet att upprätthålla produktivitet, dvs man störs kraftigt då det blir svårigheter för personal att ta sig till och från arbetet.

Bara i Södertälje påverkades några av Sveriges största företag allvarligt i synnerhet Scania med 14000 anställda.

Viktiga samhällsfunktioner som till exempel tillgång till akutsjukhus blev också tydligt när E4/E20 -trafiken tvingades ta sig genom Södertälje.

Handel och besöksnäring drabbades allvarligt av minskad försäljning och färre besök.

Efter olyckan har det allmänna säkerhetsläget förändrats och med stor oro kan vi se hur Ryssland rustar och blir mer aggressivt. Konsekvensen är mer resurser till försvaret, värnplikten startas upp, visserligen med en mindre styrka av 5000 värnpliktiga/år enligt regeringen. I det perspektivet kan det vara bra att påminna sig om att det inte finns några militärförband söder om Södertälje kanal och Mälaren förrän man kommer långt från Stockholmregionen med över 2,2 miljoner invånare. Det här innebär att man snarast behöver börja planera för att säkerställa passeringen förbi Södertälje kanal.

En helt ny undergång, d.v.s. tunnel under kanalen verkar logiskt. Men en utredning bör kunna visa på vilket sätt man lämpligast löser problemet med en hållbar och säker över/underfart för framtida kriser men också ger en kapacitetsstark förbindelse mellan södra Sverige och större delen av Stockholmsregionen.

Dagens situation är ohållbar och även om man byter de tvåfiliga brohalvorna mot trefiliga kommer man inte tillrätta med det långsiktiga behovet och en krissäker lösning.

Den andra delen, försvaret och förband är även den intressant. Att ha ett förband placerat i närheten av Södertälje till exempel på gamla Ing 1 skulle stärka krisberedskapen för att hantera problem som kan uppstå om Södertälje kanal slås ut av någon anledning. Inloppet till Mälaren, överfarten över Södertälje kanal, tillgång till sjukvård, hålla igång näringslivet/industrin etc.

Vi föreslår Centerpartiets partistämma att besluta:

Att arbeta för att en utredning snarast startar för att åstadkomma en hållbar över/underfart förbi Södertälje kanal.

Att arbeta för att ett nytt värnpliktsförband etableras söder om Södertälje kanal i Stockholms län.

Tage Gripenstam, gruppledare i Södertälje kommun

Johan Brinck, medlem i det nationella Skyddsvärnet