Kyrkovalet är ett vägval

Den 17 september har du som är 16 år fyllda och medlem i Svenska kyrkan möjligheten att göra ett vägval. Förtidsröstningen börjar i dag, den 4 september.

I dag är Svenska kyrkan öppen för alla. Oavsett om du är medlem eller inte och oavsett var just du befinner dig i ditt livs trosresa. Svenska kyrkan är en tydlig röst och kraft i samhället för de mest utsatta.

2016 gjordes 14 755 209 gudstjänstsbesök i Svenska kyrkan. 93 787 människor sjöng i någon av de många kyrkokörerna och 1 586 128 personer från 0–25 år besökte de öppna verksamheterna.

Detta är bara några exempel om hur många som är en del av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan bedriver också i stor utsträckning diakonalt arbete både lokalt och globalt.

Svenska kyrkans internationella arbete är en betydande aktör för en mer hållbar värld.
Svenska kyrkan har även många församlingar i andra länder med betydande verksamheter för svenskar som befinner sig utomlands.

Så vill jag att det ska förbli och jag vill utveckla öppenheten, inkluderingen och närheten. Jag kandiderar till kyrkomötet för:

• att verka för att Svenska kyrkan fortsatt är en röst och en kraft för ett öppet och välkomnade samhälle.

• att värna guds skapelse genom medvetet och konsekvent hållbarhetsarbete så väl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

• att binda samman det internationella arbetet i form av insamlingar med hållbara prioriteringar och val lokalt.

• att säkerställa att Svenska kyrkan fortsatt värnar om de mest utsatta.

Varför ska jag rösta säger du? För att du har möjligheten, säger jag och för att det inte är prästerna som styr kyrkan utan vi förtroendevalda och det är du som väljer vem som ska få möjligheten att vara förtroendevald och ta de styrande besluten.
Det är skillnad på att styra och leda. Vi förtroendevalda styr, vi leder inte. Ledarskapet står de anställda för och det gör de bra.

Ämbetsbärarna, svenska kyrkans präster och diakoner säkerställer att Guds evangelium predikas och blir praktisk handling i gudstjänster och vid alla svenska kyrkans verksamheter.

Vi förtroendevalda beslutar om ekonomi, inriktning, omfattning och beroende av vilka vi förtroendevalda är möjliggörs Svenska kyrkans uppdrag på olika vis. Det är skillnad på att styra och leda. Vi förtroendevalda styr, vi leder inte. Ledarskapet står de anställda för och det gör de bra.

En röst på Centerpartiet i kyrkovalet är en röst för en lokalt förankrad verkligt öppen folkkyrka som är en kraft för ett öppet och inkluderande samhälle där olikheter ses som en styrka.

Vill du att Svenska kyrkan fortsatt ska bygga broar mellan människor och vara en trygg hamn i en nu orolig värld? Då väljer du vägen med framtidstro. Då väljer du Centerpartiet och Nina Wahlin till Kyrkomötet.

Nina Wahlin (C)
toppkandidat på Centerpartiets lista till kyrkomötet, Strängnäs stift