Centerpartiet arbetar nu och i kommande mandatperiod för att hela skärgården ska leva och utvecklas

Vi brinner för Södertäljes skärgård och landsbygd. Vi hoppas att Socialdemokraterna och Miljöpartiet delar den ambitionen, och inte bara är ute efter att en skärgårdsstämpel på öarna ska ge kommunen ett coolare varumärke.

Är Mörkö och Oaxen en del av Stockholms skärgård? Den okunniga frågan ställer Tomas Kullberg (S) och riksdagsledamot Mats Pertoft (MP) i Länstidningen 6/10. Bakgrunden är att öarna inte färgats blåa i en karta i förslaget till regional Landsbygds- och Skärgårdsstrategi som landstinget skickat ut för samråd till kommuner, organisationer och medborgare. Svaret är naturligtvis Ja. I det slutliga förslaget ska kartfelet åtgärdas, efter att vi tidigare under remissarbetet uppmärksamma frågan.
Det är kul att de rödgröna politikerna är intresserade av färgerna på en karta, men man måste fråga sig vad de vill att denna skärgårdsstämpel ska få för praktiska konsekvenser. Deras artikel innehåller nämligen inga som helst konkreta förslag kring hur öarna ska kunna utvecklas.

Därför är det rimligt att Kullberg (S) och Pertoft (MP) deklarerar vad deras partier vill göra - kommunalt och i riksdagen - för att främja verklig utveckling och växande befolkning på Mörkö och Oaxen. Hur ställer de sig till ett reformerat strandskydd som möjliggör bostadsbyggande? Vill de bidra till att reformera de orimliga reglerna som kväver det småskaliga yrkesfisket? Vill de göra det enklare att bedriva jordbruk, restaurang, krog och vandrarhem i skärgårds- och landsbygdsmiljö. Vill de ta fram detaljplaner för fler bostäder och bevilja fler bygglov på Oaxen och Mörkö? Är de beredda att stärka regleringen av de orimligt stora bestånden av skarv?

Centerpartiets ambition är att den slutgiltiga landsbygds- och skärgårdsstrategin tydligt ska peka ut att fler invånare, ökat bostadsbyggande och färre hinder för företagande på bebyggda skärgårdsöar ska vara en tydlig prioritering för både landsting, kommuner och stat. Vi hoppas också strategin ska kunna ta tydlig ställning för minskad byråkrati för landsbygdens och skärgårdens företagande.
För landstingets del är en av våra viktigaste åtaganden att bedriva kollektivtrafik för öar utan vägfärja eller bro, något som Mörkö och Oaxen ju har. Centerpartiet och Alliansen i landstinget har byggt ut skärgårdstrafiken rejält. Vi stödjer även lokala och regionala utvecklingsprojekt med projektbidrag, finansierar Skärgårdsstiftelsen, bidrar med kunskapsstöd och metoder för planering, samt leder det regionala skärgårdssamarbetet där Södertälje ingår. Vi har föreslagit att Oaxen ska ingå i de dialogmöten länsstyrelsen genomför i Skärgården.

För kommunerna handlar det om att säkerställa bra vatten- och avloppslösningar, bredband, samhällsservice som skola, barnomsorg, äldreomsorg mm på någorlunda likvärdiga villkor, även i småsamhällen och på öar. Men också att tillse att kommunala regler inte hindrar småföretagens bräckliga utvecklingskraft. Det gäller inte minst den tillsyn och de regler som riktar sig mot restaurang- och hotellverksamhet.

Den viktigaste nyckelfrågan för om våra skärgårdssamhällen i hela Stockholms län ska utvecklas är att det görs möjligt att bygga fler bostäder så att det över huvud taget blir möjligt för barnfamiljer och företagare att bo kvar, anställa personal och ha tillgång till rimlig kommersiell och offentlig service. Här skulle det behövas mycket större engagemang från kommunpolitiker som Tomas Kullberg och riksdagsledamöter som Mats Pertoft.

Gustav Hemming (C)
Skärgårdslandstingsråd Stockholms läns landsting

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare för Centerpartiet i Södertälje kommun och landstingskandidat