Majoriteten saknar idéer – snattar friskt av oss!

För cirka 150 år sedan kom järnvägen till Järna. Samhället hamnade i den länk som knöt ihop landet. Järna fick en stins och han, för det var det på den tiden, fick en bostad med tillhörande trädgård invid sin arbetsplats. Även så var det på den tiden, människor bodde nära sin arbetsplats.

Med tiden blev så väl stinsbostaden som stinsens trädgård omodern. Delar av byggnaden användes långt in på 1970-talet som godsmagasin, till slut upphörde den servicen till medborgarna i Järna. Området slumrade in i Törnrosa sömn.

I flera år har Centerpartiet kämpat för att det intressanta området vid järnvägsstationen i Järna med den slumrande stinsträdgården och stinsbostaden ska rustas upp och bevaras för framtiden. Vi har haft medel för detta i vår budget i flera år.

Nu när valet står för dörren har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet drabbats av valfrossa och hugger på alla idéer om att bygga, bevara kulturmiljöer med mera som Centerpartiet under åren fört fram och haft i vårt budgetförslag.

Det socialistiska "gänget" har nu trålat alla förslag som Centerpartiet för fram och lägger som sina egna förslag. Nu återstår och se hur mycket av dessa som realiseras efter valet eller om det bara är valfläsk som stelnar i stekpannan efter 9 september.

Ännu har ingen spade satts i backen för att realisera något av de förslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet snattat från Centerpartiet.

Per-Anders Fritshammar
ordförande Järna Vårdinge centerpartiavdelning