Sverige behöver fler läkare och närmare vård i hela landet

Tage Gripenstam, Södertälje, toppkandidat till landstingsfullmäktige i Stockholms län


Krisen i svensk primärvård blir allt värre. I dag är det endast fyra av tio svenskar som över huvud taget har en fast läkarkontakt. Det borde inte behöva vara så i ett av världens mest läkartäta länder. Det krävs snabba åtgärder för att lösa problemet. Socialdemokraternas förslag på att avskaffa patienternas rätt att välja vårdcentral och att stänga flera av de privat drivna vårdcentralerna skulle förvärra krisen.


I dagsläget behöver Sverige få minst 2 700 fler allmänläkare för att primärvården ska fungera som det är tänkt. Så många allmänmedicinska specialister kan vi inte utbilda på så kort tid. Inte heller kan vi locka så många som lämnat yrket att ta på sig läkarrocken igen.

Detta är ett akut problem. En fullt bemannad och fungerande primärvård är absolut nödvändig. Det är en grundläggande del av välfärden. Dessutom sprider sig problemet. När primärvården inte fungerar, belastas akutvården extra hårt och blir också lidande.

Här behövs också nya vägar för att få fler läkare till primärvården. Centerpartiet vill göra det mer attraktivt att jobba i primärvården. Detta genom att bland annat göra det enklare att starta mindre, personalägda vårdcentraler. I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser. Dessa krav vill Centerpartiet ändra för att små, personalägda vårdcentraler ska kunna växa fram.

Vi vill också sätta ett tak på hur många patienter som kan lista sig hos en läkare. I dag kan en läkare ha i princip hur många patienter på sin lista som helst, vilket gör att många läkare bränner ut sig. I förra veckan rapporterade Sveriges television om en läkare i Göteborg som tog emot 1 000 patientbesök. Det är förstås orimligt.

Dessutom vill vi öppna dörren för läkare inom andra specialiteter eller erfarna så kallade leg-läkare, det vill säga icke-specialister, att jobba inom primärvården. Det kan till exempel handla om geriatriker eller barnläkare som tröttnat på den stressiga tillvaron på stora sjukhuskliniker och som mycket väl kan vara lockade av att driva en liten mottagning.

S- och MP-regeringens förslag om att avskaffa det fria vårdvalet, försämra för privata vårdcentraler och förbjuda stafettläkare kommer att förvärra krisen. Trots kraftiga skattehöjningar är köerna längre, färre har en fast läkare i primärvården och problemen inom psykiatrin och cancervården stora.

Det är dags för ett nytt ledarskap i svensk sjukvård.

Anders W Jonsson (C)
förste vice partiordförande och sjukvårdspolitisk talesperson

Tage Gripenstam (C)
gruppledare Södertälje kommun, landstingskandidat

Regiana Gripenstam (C)
Södertälje kommun, landstingskandidat

Robert Steffens (C)
gruppledare Botkyrka kommun, landstingskandidat

Raili Nilsson (C)
Salems kommun, landstingskandidat

Lennart Ygstedt (C)
Nykvarns kommun, landstingskandidat