Jämställdheten och kvinnors rättigheter är hotade

Det går bra för jämställdheten. Men inte för alla kvinnor. Det stora flertalet drabbas av ojämställdhet, i någon form, varje dag. I 85 år har Centerkvinnorna kämpat för ett jämställt samhälle, ett samhälle där män och kvinnor har lika rättigheter och möjligheter. I dag står vi inför helt andra jämställdhetsutmaningar än vid starten 1933, men en sak är säker, vi är lika beslutsamma i dag. Vi kommer aldrig tillåta att våra döttrar blir den första generationen kvinnor som får det sämre än sina egna mammor!

Det finns politiska krafter i vårt samhälle som på allvar hotar jämställdheten och de fri- och rättigheter som många kvinnor i Sverige under lång tid kunnat ta för givet.
Krafter som vill inskränka aborträtten, införa riktade ekonomiska incitament för att vissa kvinnor ska föda fler barn och andra kvinnor föda färre barn, samt krafter som vill återinföra den förlegade sambeskattningen.

Krafter som skuldbelägger kvinnor som blir misshandlade, som vill strypa stöd till organisationer som baseras på kön, och som förlöjligar genuspedagogiken i skolan, en pedagogik som möjliggör för alla barn att utvecklas och växa utan förlegade stereotyper och förväntningar.

Men motståndet är stort – vi är många som i dag sympatiserar med den frihetliga feminismen. Och vi kommer aldrig tillåta att landvinningar för jämställdheten sveps bort med de kalla vindar som nu blåser genom Sverige.

Om några få veckor är det val. Då kan varje väljare aktivt använda valsedeln för att ta ställning mot de krafter som vill vrida klockan tillbaka och inskränka kvinnors fundamentala rättigheter.

Liksom i Nederländerna och Frankrike kan liberala krafter för öppenhet, humanism och en frihetlig feminism vara en motkraft att räkna med även i Sverige.

Jämställdhet för Sverige och Södertälje framåt!

Nina Wahlin (C)
kandidat kommunfullmäktige Södertälje

Sofia Jarl (C)
förbundsordförande Centerkvinnorna