Halv skolpeng skapar hela gap mellan Södertäljes skolor!

Det är dags att ge alla elever samma förutsättningar på riktigt. Från och med augusti i år har vi i Sverige en 10-årig grundskola. Detta var något som både regeringen och allianspartierna var överens om att vi ville ha i Sverige. Detta för att vi vill att eleverna ska få ett år till på sig att skaffa de kunskaper de behöver för att nå behörighet till gymnasiet och framtiden.

I Södertälje vill vi jobba för att ha en likvärdig skola. Det ska inte spela någon roll vilken skola du går på. Du ska ha samma möjlighet att nå dina mål. Idag ser det inte ut så. På några skolor i vår kommun har man organiserat verksamheten F-3 så att lärarna träffas och planerar verksamheten tillsammans för att få till den bästa undervisningen för eleverna. För att säkerhetsställa att undervisningen i år 1 tar vid där eleverna befinner sig utvecklingsmässigt när de slutar i förskoleklassen. Men på allt för många skolor i Södertälje är förskoleklassen en verksamhet som är skild från år 1-3. Förskollärarna och lågstadielärarna har ingen utvecklingstid tillsammans och inga forum där de tillsammans diskuterar och planerar verksamheten. En orsak till detta är att förskollärarna efter sina lektionstimmar i förskoleklass går över och arbetar som fritidspersonal. Det är en ekonomisk fråga. Idag får skolorna i Södertälje endast en halv skolpeng för eleverna i förskoleklass jämfört med den skolpeng de får för eleverna i år 1-3.

Detta tycker vi i Centerpartier är orimligt! Vi vill att skolpengen för alla elever i år F-3 ska vara lika stor. Det är under lågstadiet man lägger grunden till elevernas fortsatta lärande.

Tina Karlsson Centerpartiet Södertälje
Nina Wahlin Centerpartiet Södertälje