Järna behöver en ordentlig idrottshall vid IP

Järna växer snabbt. I dag är det en kommundel med nästan 10 000 invånare, varav drygt 2 500 i åldrarna 1-19 år. I kommunens framtidsprognos förväntas Järnas befolkning växa med cirka tio procent till år 2027.

Det betyder att Järna behöver samhällsservice i paritet med en mindre kommun.
Inte minst behövs en ordentlig sporthall med tillhörande fritidsgård i Järna – den bör byggas vid Ljungbackens idrottsplats.

Vid IP ligger Tavestaskolan med nära 360 elever och Järna friskola med cirka 260 elever. Och i Järna sportklubb finns det cirka 950 aktiva medlemmar. Trots detta finns det ingen fullstor sporthall i Järna. Tavestaskolan bedriver sin idrottsverksamhet i en gympasal som inte är mycket större än ett stort vardagsrum, Järna friskola hyr ibland in sig i Örjanskolans hall men för det mesta är de utomhus och innebandyspelarna i Järna sportklubb får åka till Hölö för att spela sina matcher.

Inte nog med att detta innebär långa, onödiga, resor för elever och föräldrar, det innebär också att eleverna inte får de bästa förutsättningarna de kan få för bra idrottsverksamhet och barn som inte får spela sin favoritsport för att föräldrarna inte har bil eller inte har tid att skjutsa.
I en ny hall kan flera sporter spelas, fler kan få upp ögonen för idrott och de som redan har fått upp dem kan få chansen att spela mer.

Integrerad i det nya bygget måste det dessutom finnas en fritidsgård – se hur väl detta fungerar i Hölö.

Som det ser ut i dag så befinner sig fritidsgården på en bakgata i Järna centrum. Lokalerna är slitna och ungdomar uttrycker otrygghet för att ens besöka gården. I nya fräscha lokaler kan fritidsgården få ett bättre rykte samt ha ett bättre samarbete med Järna sportklubb och ordna olika evenemang och liknande.

På så sätt kan ungdomar på ett mer naturligt sätt få upp ögonen för idrott som är en nyckel till vänner, gemenskap, bättre hälsa, att hållas borta från kriminalitet och mycket mer.
Det är orimligt att Järna, med den ändå relativt stora folkmängden, inte har något så simpelt som en sporthall.

För Järnaborna har en sporthall på Ljungbackens IP högsta prioritet. Den skulle gynna både Tavestaskolan, Järna friskola, Järna SK, fritidsgården och alla barn och unga som tillhör dessa.

Max Karlsson (C)
Centerpartiets ungdomsförbund, kandiderar till kommunfullmäktige