Vi prioriterar ett värdigt åldrande

Oppositionen verkar redan ha svårt att hålla ihop. Ensamt skriver nu två moderater om ideologiska målsättningar (LT, 30 november). Anne-Marie Larsson (M) och Marita Lärnestad (M) har inga skarpa förslag, det framgår inte vad de vill mer än att de uppskattar valfrihet ur ett ideologiskt perspektiv.

Den nya majoriteten ser positivt på fler externa aktörer inom äldreomsorgen i Södertälje.

Valfriheten är en mycket viktig komponent för att öka trivseln bland våra äldre. En aspekt vi strukit under i vår politiska plattform för mandatperioden. Vi ser vikten av att bygga fler platser i vård- och omsorgsboenden och utöver det bygga ett mellanboende.

Vi vill se nya former av boende för seniorer, allt för att matcha äldres specifika behov. Vi vill även se över boenden för seniorer som inte behöver biståndsbedömning över huvud taget.

I årets budget finns fler perspektiv för att lyfta och utveckla äldreomsorgen i Södertälje.

Den personal vi har inom äldreomsorgen gör i dag ett fantastiskt jobb. Vi vill stärka deras arbetsvillkor. Att kunskapen utvecklas och att personalen får den vidareutbildning de anses behöva och att de trivs på sitt jobb är - en angelägen prioritering i budgeten.

Den ofrivilliga ensamheten är ytterligare en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till. I vår budget finns satsningar på mötesplatser för seniorer, där gemenskap kring mat, kultur och aktiviteter utvecklas. De viktiga insatser som exempelvis ideella aktörer som föreningar och kyrka står för ska uppmuntras. Det är ett stöd som vi nu utökar.

Gemenskapen kring maten är viktig, men självfallet även själva maten i sig för att få en matupplevelse värd namnet. Tillagningen av mat kommer därför att vara ett fokus.

Vår budget utgår från kronor och ören, men även hjärta och hjärna. Äldreomsorgen är ett av samhällets viktigaste områden, och det måste också få göra avspegling i kommunens finanser. Men även spegla vårt sätt att tänka och uttrycka oss. För var dag som går blir vi alla äldre, och ju fler dagar som läggs till, desto viktigare blir vissa behov. Våra äldre ska bli bemötta med respekt och få sina behov tillgodosedda i den mån som är möjlig.

Vi hoppas nu att vi tillsammans – oppositionspartier och majoritet – kan komma överens om att äldreomsorgen är ett område vi nu ska göra allt för att vända en tidigare negativ trend. Vi ska göra allt vi kan för att få en äldreomsorg i toppklass, som våra äldre känner sig trygga med och som de uppskattar. Något annat kan vi inte acceptera.

Tage Gripenstam (C)

Boel Godner (S)

David Winerdal (KD)

Hanna Klingborg (MP)