Maten vi äter måste vara sund och säker

Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, används det globalt mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Främst därför att antibiotika ges till samtliga djur i en besättning för att stimulera tillväxt/förebygga sjukdomar.

I Sverige kämpar vi sedan länge för att komma till rätta med detta. Vi var exempelvis först i världen med att förbjuda antibiotika i foder för att öka tillväxt. Men det finns mer att göra på alla plan. Det handlar om att vi ska kunna lita på att den mat vi äter är både sund och säker.

Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor. Många år av överdriven och olämplig användning av antibiotika inom både sjukvård och djurhållning har lett till att den i många fall är på väg att förlora sin effekt. Enklare infektioner och mindre komplikationer, som tidigare kunde behandlas, kan då bli dödshotande. Möjligheten till avancerade ingrepp och behandlingar riskeras bli omöjliga.

Djurskydd är nära kopplat till mängden antibiotika som används. Dåligt djurskydd ska inte behandlas med antibiotika utan med ändrad och bra djurhållning. Det behövs nu en gemensam djurskyddslag i hela EU som ger djur en hög nivå av skydd och välfärd.

Antibiotikaresistenta bakterier känner inga gränser och om vi inte agerar globalt riskeras upp till tio miljoner dödsfall 2050 till följd av antimikrobiell resistens, det vill säga resistens hos till exempel svampinfektioner, parasiter och virus. Ett högre antal än vad som beräknas för cancer och alla dödsfall i trafiken.

Det kräver att vi likt för klimatet, når ett globalt Parisavtal för att komma till rätta med antibiotikaanvändningen. Vi behöver fler kontroller, dubblera EU:s forskningssatsningar och inrätta ett innovationspris för ny antibiotika.

Även om detta handlar valet till Europaparlamentet den 26 maj. För Centerpartiet är detta en tydligt prioriterad fråga. Nu och kommande år. Vi vill se resultat även här.

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot