Situationen kräver att vi tar ansvar tillsammans över partigränserna

Sverige, tillsammans med resten av världens länder, befinner sig i en situation vi aldrig tidigare befunnit oss i. Verkligheten har på kort tid förändrats och gett oss nya regler att förhålla oss till. Det gäller även Södertälje. Såväl kommunen och dess invånare som många av Södertäljes viktiga företag.

För vår del gäller att vi tar ett gemensamt ansvar, samarbetar och fattar tydliga beslut utifrån välgrundad information. Det är nyckeln till framgång i en tid av oro och ovisshet.

Vi vet att förutom våra medborgare så drabbas både företag och föreningar på olika sätt både av smittspridningen och av den oro som finns.

Ett paket av åtgärder där vi lindrar effekterna på de sätt som kommunen inom lagens gränser kan göra är på väg fram.

Vi pausar de politiska utspelen när det gäller frågor som vi får hantera med anledning av virusutbrottet. Tillsammans över partigränserna tar vi ansvar för att skapa en så trygg och stabil tillvaro som möjligt i denna svåra tid.

Vi är måna om att vardagen för Södertäljebor ska fungera så bra som möjligt utifrån aktuella förutsättningar. Samtidigt är vi medvetna om att den tid vi befinner oss i är besvärlig för många.
Vardagslivet blir ett ännu större pussel att lägga och tiden på arbetet än mer utmanande när fler än vanligt stannar hemma med anledning av coronavirusets spridning.

För att hantera en extrem situation som inträffar i kommunen finns särskilt utarbetade besluts- och informationsåtgärder. Södertälje kommuns krisledningsnämnd bestående av ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har därför aktiverats för att vid behov kunna fatta extraordinära beslut med anledning av coronas konsekvenser.

Just nu bedrivs ett omfattande arbete för att våra verksamheter ska fungera utifrån rådande situation. Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är beredda att vidta de åtgärder vi kan för att begränsa spridningen av viruset.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och de behöver så stabila förutsättningar som möjligt för att de ska kunna bedriva sitt arbete. För att säkerställa att de kommunala verksamheterna klarar sina uppdrag och kan möta de behov som finns, kan omprioriteringar och omfördelningar komma att göras.

Medarbetare och medborgare ska kunna känna sig så trygga som möjligt med de åtgärder som vidtas och med de förändringar som sker med anledning av situationen.

Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)

Tage Gripenstam (C)

Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)
Joakim Granberg (RP)