Påhopp på polisen – skamgrepp av SD

I en debattartikel anser Sverigedemokraterna (LT, 14 april) att det är hög tid att ta tag i brottsligheten i ”stan”. SD-trion Andreas Birgersson, Tommy Hansson och Beata Milewczyk har i inlägget en mycket nedsättande ton om polisarbetet. Jag påstår att polisen i Södertälje ständigt ligger i ”selen” – det är ständigt pågående arbete.

Efter drygt 42 år som polis, inte i Södertälje, och med 35 år på en central enhet med spanings- och utredningstjänst där jag/vår centrala enhet under många år haft mycket gott och nära samarbete med polisen i Södertälje vet jag att ”vår” polis aldrig slappnat av och är effektiv.

Av det SD-företrädarna räknar upp i sitt inlägg och som berör Södertälje har det mesta ”hamnat inför skranket”, det vill säga i domstol. Att sedan Sverigedemokraterna ställer Södertäljepolisen tills svars för övriga händelser i Stockholms län visar på SD:s okunnighet. Listan över händelser i Stockholms län och övriga Sverige är inte polisen i Södertäljes ansvar. Utan att gå in på detaljer kan jag avslöja att polisen i Södertälje under många år har medverkat på ett avgörande sätt i många stora spaningar och utredningar. Men varit ödmjuka och hållit sig i bakgrunden, legat lågt. Det har undertecknad god erfarenhet av. Det som sker stort sker tyst.

Sedan föreslår SD en rad åtgärder. Vilka inte imponerar. Utvisning av grovt kriminella. Grov okunnighet av SD, det sker idag, där det finns avtal med aktuellt land. Finns händelser där svensk personal kommer med utvisat till ett land, men där landet tar inte mot den utvisade.

Därefter kommer något som det finns anledning att fundera över i SD förslag ”ökade resurser till polismakten”? Vilket departement sorterar polismakten under, eller är det något som finns i SD:s partiorganisation/partiprogram? I Sverige finns det en polismyndighet sedan 2015. Kan det förhålla sig så att SD vil ha en egen ”polismakt”? Det finns/har funnits stater med polismakt, kan förmodas vara förebild för SD.

Sedan kommer SD med det verkliga skamgreppet och kallar polisens arbete för ”social experimentverkstad”.

Med kännedom om vad poliser i yttre tjänst tålmodigt får ta emot av okvädningsord, spottloskor med mera och oaktat detta behåller sitt lugn och tålamod. Eller polispersonal i spaningstjänst, med långa enahanda/påfrestande spaningspass, med obekväma arbetsmiljöer – vilket personalen lojalt accepterar för att få resultat. Eller personal i utredningstjänst där förhör med misstänkta, vittnen och målsägare genomförs och där osannolika/obehagliga händelser ska dokumenteras, vilka många gånger etsar sig fast till efter arbetsdagen slut. Kriminaltekniska brottsplatsundersökningar är oftast inte heller direkt några avundsvärda arbetsmiljöer, även där miljöer som etsar sig fast.

Kontaktskapande verksamhet genomförs av områdes-/kommunpoliser för medborgarnas trygghet.
Detta kallar alltså Sverigedemokraterna för ”social experimentverkstad”.

SD ni borde skämmas, skämmas kraftigt.

Per-Anders Fritshammar (C)

Ersättare kommunfullmäktige Södertälje, pensionerad kriminalinspektör med 35 års utrednings-/spaningstjänst.