Det vore trevligt med fler uteserveringar året runt

Ett budskap om att majoritetens partier i Södertälje inte vill att restauranger ska få ha uteserveringar året runt sprids nu lite överallt. Det är inte sant. Det vore tvärtom mycket trevligt med fler uteserveringar även under den kalla tiden på året.

Det finns dock stränga regelverk att ta hänsyn till och det är skälet till att det bara finns ett fåtal uteserveringar vintertid i Sverige och i Södertälje.

Vi välkomnar alltid en dialog med Södertäljes restaurangägare om detta och om hur vi kan få fler uteserveringar vintertid i Södertälje utan att hota säkerhet vid brand och olyckor, tillgänglighet, snöröjning och utan att det blir skadedjur kring restaurangerna.

Varje enskild restaurang har möjlighet att ansöka om uteservering året runt och några sådana har också genom åren beviljats här hos oss. Det är viktigt att vi gynnar både det lokala näringslivet och folklivet i centrum på alla sätt vi kan.

Tage Gripenstam (C)
ordförande tekniska nämnden

Boel Godner (S)
kommunstyrelsens ordförande