kommunfullmäktige är det viktigaste demokratiska organet

Vårt kommunalråd, Tage Gripenstam, höll det inledande talet till mandatperiodens första kommunfullmäktige i sin roll som ålderspresident.

Välkomna till mandatperiodens första kommunfullmäktige. I det kommunala sammanhanget är kommunfullmäktige det viktigaste demokratiska organet.

Ni är alla direktvalda av Södertäljes invånare, med förtroende och ansvar att bedriva den bästa politiken för alla invånare oavsett bakgrund, ålder, kön, hbtq, religionstillhörighet, yrke, företagare, ja alla är viktiga och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

Ni har var och en ett eget ansvar mot era väljare men också mot alla Södertäljebor. Självklart är de viktigaste verksamhetsområdena de lagstadgade riktade mot barn, unga och äldre inom förskola, skola samt omsorgerna för våra äldre och funktionsnedsatta. Andra viktiga frågor som behöver prioriteras är kultur och fritidsverksamheter och förutsättningar för nya och växande företag.

Det behövs starka samarbeten för att den civila sektorn ska kunna vara ett bra alternativ till de som riskerar att hamna i kriminalitet. Föreningar, kyrkor och organisationer är helt nödvändiga partners i ett gemensamt arbete mellan bland andra kommun, polis och föreningsliv för ett tryggare Södertälje.
Där ett fokus är att fortsätta arbetet för att få bort rekryteringen till kriminalitet och de gängstrukturer som finns i våra stadsdelar.

Det finns många viktiga uppgifter för en kommun att arbeta med, jag nämnde förutsättningarna för våra nya och växande företag. Här är bemötande, kompetens/kunskap om företagande i skola, förvaltning och hos politiker viktiga delar tillsammans med exempelvis god myndighetsutövning och tillgång till exploateringsbar mark.

Frågor som överskuggar alla andra är klimat och hållbarhet, här ryms sociala frågor med fokus på arbete och utbildning, ekonomisk hållbarhet med tillväxt som gynnar våra invånare samtidigt som det är hållbart över tid. Och självklart den politik som bidrar till ett hållbart klimat med olika insatser för den biologiska mångfalden men också förutsättningar för de gröna näringarna.

För mig är det naturligtvis särskilt viktigt att lyfta ansvaret för att ge människor möjligheten att bygga, bo, leva och driva företag på landsbygden – något jag hoppas att jag delar med er alla.

Jag började med att prata om kommunfullmäktige som det demokratiskt valda organet. Jag ser med stor oro på vad som händer i vår omvärld och nu också i Sverige. Att nationalismen får allt större fäste. Att få leva i ett fritt och öppet land där alla får chansen att utvecklas efter sin förmåga. Där alla har tillgång till fri skola och sjukvård. Där allas lika rätt och värde alltid är honnörsord, det är värt att kämpa för. Då är vår liberala demokrati med fel och brister det absolut bästa systemet, nationalism skapar tillbakagång och sämre livsvillkor för det stora flertalet.

Slutligen, ni är demokratins försvarare här i Södertälje kommun.

Välkomna alla nya och gamla ledamöter och ersättare till fyra spännande år under mandatperioden 2023 – 2026.

Lycka till!

Tage Gripenstam, Centerpartiet, Ålderspresident