Karin Halldin, 70 år, järna

Bild

Jag vill verka för att förbättra kollektivtrafiken, infartsparkeringar och cykelvägar i länet. Detta för att underlätta för arbetspendlare att välja kollektivtrafik eller cykel där det kan vara ett alternativ i stället för bilen.

Jag vill också att vi ska ha en bra och trygg sjukvård, kortare vårdköer och ett väl fungerande system mellan landstinget och kommunen när det gäller hemskrivning av färdigbehandlade patienter som behöver fortsatt omsorg i hemmet.

Karin Halldin

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.