Tage Gripenstam, 63 år, Hölö

Bild

Jag vill arbeta för att förverkliga Centerpartiets hållbara politik i Stockholms läns landsting och en fungerande vardag för alla som bor i Stockholms län.

Det handlar naturligtvis om en effektiv sjukvård med hög kvalité och god omsorg med patienten i centrum nära dig. Men också om en väl fungerande kollektivtrafik i hela regionen, till exempel bättre helgtrafik på Gnestapendeln och anropstrafik för utökad kollektivtrafik.

Förutom sjukvård och kollektivtrafik står hållbarhet och miljöfrågorna i centrum alltifrån Skärgårdsstiftelsens arbete till lustgas och miljöanpassade fordon hos SL, tåg, bussar och båtar.

Min uppfattning är att vi har mycket att göra när det gäller landstinget som arbetsgivare, personalen är en viktig pusselbit för att uppnå den kvalité vi vill ha landstingets verksamheter och ansvarsområden.

Tage Gripenstam

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.