• / Mål & Budget 2021

Mål & Budget 2021-2023


Centerpartiet är med och tar ansvar tillsammans med övriga majoritetspartier för att Södertälje ska vara en attraktiv kommun för alla att leva och arbeta i.
I bildspelet ovan kan ni se ett utdrag av våra framgångar i Mål & Budget för 2021.

Här kan du ta del av majoritetens hela förslag till Mål & Budget, PDF.