Järna behöver fler bostäder för äldre

Centerpartiet vill bygga bostäder för äldre i Järna. Därför har vi motionerat i Södertäljes kommunfullmäktige i april i år.

I vår motion har vi föreslagit två platser att bygga bostäder på för äldre:

• en plats söder om Bergsgatan, mellan Bergsgatan och Smedjevägen.
• en plats norr om Bergsgatan, mellan Bergsgatan och Turingevägen.

Vid Järna kommundelsnämnds senaste sammanträde för drygt en vecka sedan var motionen på remiss. Förvaltningens svar är i och för sig positivt och hänvisar till fastigheten 1:248 vilken ägs av Södertälje kommun.

Till sammanträdet kom majoriteten i kommundelsnämnden Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med en skrivelse som lades på bordet vid sittande möte. Således fanns ingen möjlighet att kontrollera uppgifter. I skrivelsen påpekades det lite kaxigt att de av Centerpartiet föreslagna platserna för äldreboende har sedan länge funnits med i diskussionen om förtätning av Järna, och hänvisar till den fördjupade översiktsplanen.

I den fördjupade översiktsplanen för Järna anges på sidan 25 platser där förtätning kan ske med villa-bebyggelse. Lägenheter för äldre nämns över huvud taget inte där. En av de platser som ligger i närheten av dem som Centerpartiet föreslagit och som anges på sidan 25 är Prästgårdsvägen och en fastighetsbeteckning Tavesta 1:248.

Vid närmare kontroll av fastigheten Tavesta 1:248, i kommunens kartmaterial, visar det sig att den fastighetsbeteckningen gäller för i stort sett hela Järna tätort väster om järnvägen.
Det är oseriöst att svara på en motion och hänvisa till ett område som omfattar halva Järna tätort. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i majoriteten visar ingen respekt för de äldres vilja att bo kvar i Järna.

Majoriteten Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är splittrade i denna för Järna så viktiga fråga. Vänsterpartiet i Järna kommundelsnämnd uppgav vid oktobersammanträde att partiet ska avge särskilt yttrande under punkt 20 på dagordningen (Centerpartiets motion), men vågade inte argumentera i frågan på sammanträdet.

Att anmäla särskilt yttrande utan att ange vad de tar för ställning i frågan är fegt!
Först när Järna kommundelsnämnds protokoll är justerat framgår det vad Vänsterpartiet vill. Av det särskilda yttrandet framgår att de vill inte bygga bostäder för äldre i Järna.

Centerpartiet känner ansvar för de äldres vilja att bo kvar i Järna och kommer fortsättningsvis att arbeta för att det byggs bostäder för äldre.

Per-Anders Fritshammar (C)
ledamot, Järna kommundelsnämnd