Alliansen jobbar för snabbpendeltåg från Södertälje

Pendeltågstrafiken har under lång tid varit ett sorgebarn i kollektivtrafiken. Försenade tåg, inställda tåg, signalfel, spårfel, elfel, växelfel – många är namnen på de problem som pendeltågsresenärer och pendlare har upplevt.

InnehållEn fungerande pendeltågstrafik är garanten för både ett län som håller ihop och möjligheten för Södertäljebor att ta sig till jobb, skola och familj. Allt för ofta har det inte fungerat så som Södertäljeborna har rätt att förvänta sig.

Problemen, liksom ansvaret för lösningarna, faller brett på olika parter. Sju av tio pendeltågsförseningar beror på Trafikverket, alltså staten och ytterst Sveriges regering, i form av bristande underhåll och strukturell misskötsel av spårinfrastruktur.

Trafikinformationen till pendlarna är också statens ansvarsområde, där mycket finns att önska kring tillgänglighet, snabbhet och tillit. Vi förväntar oss att staten tar sitt ansvar – och vi är redo att ta vårt.
Bara om ett par månader invigs Citybanan som fördubblar kapaciteten för våra pendeltåg genom centrala Stockholm. Därtill tillkommer två nya pendeltågsstationer som kommer göra det lättare för resenärer och pendlare att göra snabba omstigningar till tunnelbana och buss.

Citybanans öppnande innebär också att själva pendeltågsnätet blir mer robust och tillförlitligt med bättre möjligheter att möta störningar och minska problemen för resenärerna. Även om det inte löser alla de knutar och problem som pendeltågstrafiken råkat ut för finns nu en gemensam möjlighet att förbättra pendeltågstrafiken som inte får gå förlorad.

Tillsammans med den nya Mälartaxan kommer det avsevärt att förenkla och förbättra för resenärer som åker till eller från Södertälje.

Från och med 2018 vill Alliansen införa snabbpendeltåg från Södertälje. Vår uppskattning och förhoppning är att detta kan minska restiden med pendeltåget med tio minuter. Därtill vill vi att regionaltågstrafiken utvecklas i riktning mot genomgående trafik från södra Mälardalen via Stockholm C och Arlanda till Uppsala.

Det möjliggör snabba resor på cirka 45 minuter från Södertälje till Arlanda utan byte. I ett tredje steg kommer vi fortsätta att pressa regeringen till att tillföra de resurser som är nödvändiga för att hela järnvägssystemet ska kunna moderniseras och bli mer pålitligt.

Till detta går att föra också våra investeringar i nya pendeltåg, för att bättre kunna stärka upp pendeltågstrafiken. I praktisk mening innebär det 46 nya pendeltåg som redan har börjat slussas in i systemet. Tillsammans med den nya Mälartaxan kommer det avsevärt att förenkla och förbättra för resenärer som åker till eller från Södertälje, liksom den nya enhetstaxan i SL-systemet som vi inför vid årsskiftet. Den innebär att zonerna försvinner för att göra det enklare att resa med SL, inte minst från Södertälje.

Tage Gripenstam (C)
gruppledare Södertälje

Kristoffer Tamsons (M)
trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting

Marita Lärnestad (M)
oppositionsråd Södertälje

Mats Siljebrand (L)
gruppledare Södertälje

David Winerdal (KD)
gruppledare Södertälje