Gör det lättare för den som går i särskolan

Livslångt lärande och möjligheten att vidareutbilda sig också efter gymnasiet är viktigt. Lika viktigt som det är att den som har det lätt för sig har möjligheten att välja utbildning och utvecklas efter sin förmåga och sitt intresse, lika viktigt är det att den som har en intellektuell funktionsnedsättning också får möjligheten att utvecklas efter sin förmåga och sitt intresse.

Men har du gått i särskola så har du inte samma möjlighet. Det är inte självklart att du ska få studera vidare på en eftergymnasial utbildning. Det beror ofta på vad kommunen vill erbjuda dig. Du har egentligen ingen egen valmöjlighet. Det här är så onödigt!

Särskolan är viktig för de elever som behöver denna skolform. Samtidigt innebär en placering i särskolan begränsningar när det gäller möjligheter till vidareutbildning och arbete när man blir äldre. Vi vet att det finns många jobb som man kan utföra, även om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Bara man får chansen att fortsätta att lära sig mer efter gymnasiet.

Centerpartiet vill öppna upp fler möjligheter för den som går i särskolan. Det handlar om möjlighet till anpassad utbildning både inom yrkeshögskolan som högskolan liksom lärlingsutbildning och andra arbetsmarknadsanpassade utbildningar för den som gått i särskolan.

Den 4 maj beslutade riksdagen om ett tillkännagivande att regeringen särskilt ska se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras. Det var ett enigt beslut som samtliga riksdagspartier stod bakom och så ska det vara. För det här är inte och bör inte vara ett partiskiljande ställningstagande. Att ge möjligheter till den som gått i särskola att uppfylla sina drömmar, precis som det är möjligt för den som har lätt för sig att uppfylla sina drömmar, är en fråga om demokrati.

Alla har en plats i vårt samhälle. Alla behövs i vårt samhälle!

Tage Gripenstam (C) gruppledare

Per Lodenius (C) riksdagsledamot, funktionshinderpolitisk talesperson