Din röst är viktig i kyrkovalet

På söndag 17 september är det kyrkoval – valet spelar stor roll! Det är nu det avgörs vilken ton som ska råda inom vår kyrka, vilken riktning vi tar. Vi är många som på ideell grund är med och tar ansvar som förtroendevalda. Kyrkan är en viktig del av samhället och de frågor som färgar vår nutid färgar också vår kyrka. Det är vi medborgare, kyrkotillhöriga som styr.

Flera nomineringsgrupper ställer upp i årets kyrkoval. En del säger nej till att kvinnor kan vara präster, andra vill inte se att kyrkan arbetar internationellt eller bygger broar mellan religioner i vårt land, andra vill att kyrkan skall styras av anställda. Några säger att kulturarvet är viktigast.

Vi säger: att vara välkommen som den jag är – att vi alla kan göra en insats, det är vår hjärtefråga.

När posten, affären och macken lagt ned. Distriktssköterskan och vårdcentralen flyttat till stan och skolan med jämna mellanrum hotas med nedläggning. Då finns det fortfarande en sammanhållande kraft kvar – Svenska kyrkan. En rikstäckande folkkyrka som säger Välkommen oavsett vem du är. En gemenskap med möjlighet att växa i tro. Som står för kultur, tradition, samhällsutveckling och som hela tiden är samhällets samvetesröst.

Det vi ser i dag är långt ifrån en självklarhet. I vårt land hotas kyrkor av nedläggning och utförsäljning. En kyrka kan bara leva om vi i grunden vill att den ska leva.
Vi är av den fasta övertygelsen att vår kyrka ska vara en demokratiskt rikstäckande kyrka som styrs av de som vill vara kyrka.

En affär upphör inte för att handlaren inte vill driva den utan för att byborna inte handlar. Svenska kyrkans församlingar erbjuder många gånger verksamhet alla veckans dagar: öppen förskola, kör- och musikverksamhet, konfirmandundervisning, gudstjänster, kvällsmässor, diakonal uppsökande verksamhet bland gamla och ensamma, ja listan kan göras lång.

Församlingar, som Rönö här i Strängnäs stift, erbjuder förskola och fritidsverksamhet. En fantastisk verksamhet med hemlagad mat och där kyrkan och den kristna gemenskapen om människors lika värde finns som en stadig grund. På många håll är kyrkan en samhällsutvecklare som erbjuder språkkaféer, genomför projekt i samarbete med andra organisationer och på så sätt skapar jobb för arbetslösa ungdomar. En uppfinningsrikedom som är stor och som kan bli ännu större.
Vi är av den fasta övertygelsen att vår kyrka ska vara en demokratiskt rikstäckande kyrka som styrs av de som vill vara kyrka och som vill bidra med kunskaper och erfarenheter ifrån olika delar av vårt samhälle.

Att vi som ställer upp har en tydlig varudeklaration om vilka vi är och vad vi vill – vi är centerpartister. Vår tro bygger på en stark övertygelse om alla människors lika värde och vår politiska övertygelse bygger på en tro om alla människors lika värde. Vår värdegrund bär vi med oss oavsett om vi finns med som förtroendevald i kommunen eller som förtroendevald i vår församling.

Vi hoppas att du vill vara med och säga ja till en öppen och trovärdig folkkyrka – din röst är viktig!

Åsa Ingårda (C)
Runtuna, förstanamn på Centerpartiets valsedel för kyrkomötet i Strängnäs stift

Nina Wahlin (C)
Södertälje, andranamn på valsedeln

Torbjörn Ahlin (C)
Kumla, tredjenamn på valsedeln