Alliansen: Fortsatt god hjärtsjukvård i Södertälje

Det kommer även i fortsättningen att finnas hjärtsjukvård i Södertälje, med sjukhusets kardiologiska mottagning. Även Hjärtkärlcentrum Luna har möjlighet att fortsätta med delar av sin nuvarande verksamhet, genom det kommande vårdvalet Klinisk fysiologi. Om de ansluter till vårdvalet kan de utföra allt det som gäller medicinsk service, exempelvis ultraljud och andra undersökningar.

Reaktionerna på förändringarna som rör hjärt- och kärlsjukvården i Södertälje är lätta att förstå. Självklart nedvärderar vi Allianspolitiker inte hälso- och sjukvården i Södertälje – vilket visas inte minst av vår långsiktiga och stora investering i det nya Södertälje sjukhus. Ett sjukhus som hotades av nedläggning när Socialdemokraterna senast fick chansen att styra landstinget. Vi vill med våra reformer för vården förbättra den och minska skillnader i kvalitet. Det betyder att den som har problem med hjärtat i Södertälje ska få bättre vård än förut. I det omfattande förändrings- och utvecklingsarbete som sker i sjukvården i Stockholms län är upphandlingen av kardiologin ett steg på vägen för att fler ska få en bättre hälsa i Södertälje.
Alla patienter i hela Stockholms län ska få en god sjukvård. Det gäller givetvis även hjärtpatienter och oavsett om du bor i Södertälje, Nykvarn, Solna, Norrtälje eller någon annan del av länet. Vi samlar nu kompetensen på tre nya mottagningar för att ge högre specialiserad vård samt för att stötta husläkarna. Patienter kommer, emellan specialistbesöken, att erbjudas vård på närmare håll hos sin husläkare. Det betyder förändringar för hur hjärtsjukvården är organiserad i bland annat Södertälje.
Vi vill förstärka vården samtidigt som lagen ställer krav på oss att genomföra en upphandling av hjärtsjukvården. Utfallet av upphandlingen gav Stockholm heart center, Aleris Diagnostik samt Aleris sjukvård uppdragen att bedriva den specialiserade vården. Patienter har fortfarande möjlighet att välja vårdgivare men en förändring mot tidigare är att uppdraget samlas hos färre och större mottagningar.
Jämlik vård som håller hög kvalitet är hörnstenar i alliansens sjukvårdspolitik. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, oavsett sjukdomsbild och diagnos. Med större enheter inom specialiserad kardiologisk öppenvård ska vi bättre kunna hantera ett ökat behov av vård i hela Stockholms län. Tre enheter med identiska uppdrag ska göra vården mer jämlik. Det ska inte spela någon roll om du bor i Södertälje eller någon annanstans i länet – du ska få hjärtsjukvård av högsta kvalitet.
Med den här förändringen följer, vilket alla partier i landstinget står bakom, fler fördelar. Större mottagningar har till skillnad från mindre enheter bättre förutsättningar att bygga upp kompetens eftersom det är lättare för personalen att lära sig av varandra. Vi skärper kraven på att ta emot studerande och ST-läkare, vilket även det stärker verksamheterna och förbättrar den vård som kommer att erbjudas patienterna. Högre krav på kompetens, lokaler, utrustning och vårdhygien kommer dessutom att förbättra patientsäkerheten.
Det är olyckligt att patienter som tidigare tagits om hand av Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje känner sig förbisedda. Vi vet att mottagningen är mycket uppskattad, både av personal och av patienter. Det är svårt att fördela tre mottagningar geografiskt på ett tillfredställande sätt. Men de fördelar som det nya systemet kommer att medföra – i form av ökad kompetens och förbättrad patientsäkerhet – kommer alla patienter till del.
Faktum är att vi minskar behovet av att ha nära avstånd till en mottagning. I huvudsak handlar avtalen om ett utredningsuppdrag. Endast ett fåtal patienter behöver gå till dessa specialiserade mottagningar under en längre period. De flesta kardiologiska patienterna ska erbjudas regelbundna besök hos sin husläkare. Det är också husläkaren som har patientansvaret – men de nya specialiserade mottagningarna har också uppdraget att stödja husläkaren med kunskap kring vård och rådgivning i behandlingen för enskilda patienter. Husläkarmottagningarna/vårdcentralerna får även under nästa år mer pengar, närmare bestämt 125 miljoner kronor. På det sättet kommer våra husläkarmottagningar ha bättre förutsättningar att möta denna patientgrupp.

Tage Gripenstam (C), Gruppledare Södertälje
Karin Fälldin (C), talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Marie Ljungberg Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd.
Marita Lärnestad (M), Kommunalråd i opposition Södertälje
Mats Siljebrand (L), Gruppledare Södertälje
David Winerdal (KD), Gruppledare Södertälje