Låt privata aktörer vara med och leverera välfärd

Södertäljes rödgröna majoritet har presenterat sin vision för hur våra framtida vård- och omsorgsboenden ska byggas och drivas. Föga förvånande begränsar man sig till enbart egenregi. Men Alliansen är tydlig – låt fler aktörer vara med och leverera välfärd till Södertäljeborna!

Vi fyra allianspartier vill att duktiga och seriösa entreprenörer ska få bidra till att utveckla Södertäljes äldreomsorg, istället för att stänga dörren för privata vårdgivare. När det är dags för nästa vård- och omsorgsboende bör ett enskilt företag få möjlighet att både uppföra, det vill säga vara fastighetsägare, och driva verksamheten. Det innebär att Södertälje kommun upphandlar och köper platser gärna med profilinriktning, till exempel inom konst, kultur och natur.

Vänsterstyret S-V-MP nobbade dock vårt förslag – man vill att kommunen kategoriskt ska äga och driva nästa äldreboende. Men förvaltningen konstaterar att det finns företag som är strakt intresserade av att etablera sig i Södertälje och har anmält intresse att ta ansvar för kommande projekt. Redan i dag har en privat aktör startat verksamhet i Hovsjö och en annan planerar att etablera sig i Geneta.

Vår slutsats är att det finns goda möjligheter för kommunen att samverka tillsammans med näringslivet i syfte att utveckla en trygg äldreomsorg med hög kvalitet.

Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)