Vi har råd med en bättre äldreomsorg

Med ett överskott på 31,1 miljoner kronor i äldreomsorgsnämndens bokslut 2017 har vi råd till en bättre äldreomsorg – även om mycket av överskottet består av medel avsatta för olika projekt som ännu inte slutförts.

Vi vill skapa förutsättningar för en bättre äldreomsorg där de som är beroende av hemtjänst eller av särskilt boende får en omvårdnad vi kan vara stolta över.

Verksamheten ska präglas av en god arbetsmiljö som gör att personalen känner att de kan och hinner utföra ett bra arbete. Det skulle sänka sjukfrånvaron men även göra det lättare att både behålla och rekrytera ny personal. Det behövs fler personer som arbetar inom äldreomsorgen för att få bort långpassen, kunna servera två rätter till middag eller erbjuda utevistelse i större utsträckning för dem som så önskar.

God och aptitlig mat samt social gemenskap är viktiga ingredienser i välbefinnandet. I tillagningsköken behövs personal med god kompetens som ansvarar för tillredningen av maten.

Fler fasta tjänster inom äldreomsorgen minskar behovet av vikarier men ger även en bättre kontinuitet och ökad trygghet. Vi ska ha tillräckligt med personal med rätt kvalifikationer som svarar mot de äldres behov.

Karin Halldin, äldreomsorgsnämnden (C)
Tage Gripenstam, omsorgsnämnden, gruppledare (C)