Vargen ska bort från tätbebyggda områden med många djuruppfödare

Varg har dödat över 60 får på Molstabergs gård enbart nu i maj.
Frågan om vargar eller inte i Sjundareviret kvarstår.

Det som hänt på Molstabergs gård visar att det är direkt olämpligt att låta varg etablera sig i tätbebyggda områden med för små skogsarealer och många djuruppfödare, hundar, hästar med mera. Detta handlar om mer än skyddsjakt, det ska helt enkelt inte finnas viltlevande varg i tätbebyggda och brukade områden.

Men det som står till buds nu är skyddsjakt för att freda tamdjuren i de gröna näringarna.
2015 skrev vi att skyddsjakt omedelbart skulle utlysas för att avliva vargarna – nu kräver vi att länsstyrelsen omedelbart häver sitt senaste avslagsbeslut och ändrar det till skyddsjakt på samtliga vargar i Sjundareviret. Länsstyrelsen behöver inte invänta ett överklagande till Förvaltningsrätten, de kan helt enkelt bestämma sig för att göra det riktiga i den här situationen utan att ta till ett ordkrig där ord står mot ord.

Det är inte försvarbart att djuruppfödare ska behöva betala ett så högt pris för uppfödning av rovdjur. Det finns inga krav på djurägare att hålla djur utestängda däremot instängda och det enda rimliga är att om varg ska få finnas så ska staten/länsstyrelsen inte bara finansiera utan också bygga de så kallade vargstängslen (som länsstyrelsen i Dalarna till exempel gjort).

Att länsstyrelsen tänker mer på staket än människor, tamdjur, hundar och det rörliga friluftslivet visar bara på en naiv respektlöshet från naturvårdande myndigheter. Människor blir hämmade i sin relation till naturen, på fritiden och i yrket – ja till och med rädda.

Det kan inte vara rimligt att stängsla in allt för att skydda sig mot vargen. Den logiska frågan är, när blir vargstammen så stor, likt vildsvin, att den står helt utom kontroll? De här vargarna är uppenbarligen inte tillräckligt skygga och lär ut det beteendet till sina valpar och så lär det fortsätta.

Nej, länsstyrelsen, ändra beslutet nu och tillåt skyddsjakt i Sjundareviret.

Tage Gripenstam
Centerpartiet i Hölö-Mörkö

Per-Anders Fritshammar
Centerpartiet Järna-Vårdinge

Björn Jonsson
Centerpartiet Enhörna