Nu får det vara nog med rasism och främlingshat

Vårt Sverige är sig inte riktigt likt. Nazister marscherar på städers gator, hat och hot gödslar de bruna rötter som nu skjuter skott och sticker upp både här och där. Det handlar inte om rädsla för det okända eller främlingar längre. Det handlar om ren och skär rasism.

Jag minns min pappas berättelser från 1930-talets Tyskland. När han på cykel tog sig genom Europa med sikte på Spanien för att lära språket för att sedan emigrera, som det då hette. Hur han mötte rädslorna, hur olika våldsbenägna grupper lade grunden för en ny verklighet. Hatet mot ”de andra” och hotet från de som ville ”återupprätta” det förlorade Tyskland.

Vi vet hur det slutade, i katastrof för Europa och världen. Vi har läst, sett och hört vittnesmålen från dessa massmördare. Många har likt mig besökt den ofattbara ondskans platser. Koncentrationslägren. Aldrig mer.

När vi under senare tid hört hat, hot, dödshot och tal om att hänga oliktänkande så kan jag inte låta det vara en bubbla på nätet. Där förekommer det flitigt och alltför många verkar se sin verklighet utifrån dessa brun-svarta rum.

Detta blev för många tydligt efter VM-matchen mot Tyskland på midsommardagen. Där en av våra landslagsspelare, Jimmy Durmaz, utsattes för denna hatkampanj. Nu får det vara nog. Trollen måste lyftas ut så vi alla ser dem i fullt dagsljus. Det handlar om vår gemensamma morgondag, vilket samhälle vi vill skapa för våra barn och barnbarn. Vilket Sverige vill vi vara?

Den utveckling vi nu ser i Sverige hänger självklart samman med vad som händer i andra länder. Där nationalistiska och protektionistiska krafter vinner makt genom att spela på rädslor för ”den andre”.
Det finns många som säger sig vara ”Sverigevänner” men de är inte vänner till det Sverige jag är så stolt över. Sverigedemokraterna har öppnat dörren för det hat som vi nu ser frodas och det bruna rotsystem som nu fått växtkraft och förökar sig. Det är hög tid för oss som vill se Sverige utvecklas framåt att säga ifrån – nu får det vara nog.

När jag hör tal om att särskilja den ene eller andre som svensk känner jag hur historiens vingslag slår. Vi är många, vi är olika men vi är som medborgare i landet Sverige alla svenskar.

På 1930-talet ville nazister och fascister kategorisera människor utifrån etnicitet, politisk åskådning, religion, sexuell läggning eller dylikt. Nu hörs på nytt hatet mot liberaler från SD och deras svans, viljan att dela in människor. De som då inte gillades kom att förtryckas, sättas i koncentrationsläger och mördas.

För att det inte ska hända igen har vi sökt bygga robusta regelverk för mänskliga rättigheter som ska förhindra detta. Du och jag som tar fighten för öppenhet, solidaritet och lika rättigheter får inte låta nationalister, nazister och fascister lyckas. Deras budskap får inte bli den nya normen.
SD är och har varit dörrmattan, oaktat hur många de uteslutit. När SD:s vice talman Björn Söder säger att judar, samer, romer, tornedalingar och sverigefinnar inte är svenskar förenar han sig med de som i lördags riktade hatet mot en i VM-laget för att inte vara svensk.

Våra assyrier/syrianer har också upplevt hatet i historien, får inte hända här och igen. I morgon kan jag och du vara måltavlan. Jag tänker på Niemöllers dikt om hur folk blundade för vad som hände i 30-talets Tyskland och tänkte att det inte rörde dem. Hur den ene efter den andre blev hatets måltavla, hotades, hämtades och internerades. När turen kom till dig fanns ingen kvar som kunde protestera.

Det får inte hända igen, inte i vårt Sverige. Södertäljebor, verkliga Sverigevänner nu får det vara nog.
Låt oss inte gå bakåt, låt oss tillsammans gå framåt.

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot, Södertälje