Tjejer äger rätten till sin egen kropp

Sommaren är här med allt vad det innebär – sol, bad och ledighet. Men dessvärre är sommaren ofta även högsäsong för våldtäkter, sexuella trakasserier och tvångsäktenskap. Det kommer vi aldrig att acceptera. Vi har sagt det förut, och vi säger det igen. Tjejer äger rätten till sin egen kropp. Det kanske låter självklart men ändå utsätts kvinnor för sexualbrott i hemmet, på jobbet, i skolan och på festivaler. Fler och fler anmäler, men låg straffskala och knappa resurser gör att förundersökningar alltför ofta läggs ned.

Kunskap är brottsförebyggande.
Därför vill vi:
• Öka kunskapen om sexualbrottslagstiftningen, samtycke och trakasserier.
• Både tjejer och killar behöver prata om var gränserna går.
• I skolan bör sexualkunskapen vara ett obligatoriskt och enskilt ämne.

Brottsbekämpning behöver resurser.
Därför vill vi:
• Inom polisen införa särskilda sexualbrottsenheter, så att anmälda brott inte läggs på hög.
• Förlänga preskriptionstiderna för sexualbrott, och ta bort dem helt när det gäller sexualbrott mot barn. Sexualbrott ska inte läggas på hög eller glömmas bort, de ska utredas och förövare ska dömas.

Under höstens #metoo-rörelse blev en tystnadskultur synlig, i vilken många blundade, ryckte på axlarna, och såg förövare förflyttas uppåt i organisationshierarkin istället för att sparkas. När ett sexualbrott har begåtts på en arbetsplats måste det ligga på arbetsgivaren att göra en grundlig och skyndsam utredning som inte får ta längre tid än sex månader. Det måste bli enklare att avskeda en person som trakasserat på jobbet. Hederskulturen växer sig allt starkare och omöjliggör för många kvinnor och flickor ett självbestämmande liv. Varje år inkommer ungefär 50 konkreta ärenden om tvångsgifte till civil- och samhällsorganisationerna och problemet antas öka under sommarmånaderna.

Centerkvinnorna kräver därför ett införande av en ”Forced Marriage Unit”, en enhet som ansvarar för att ta hem de barn som förts ut ur landet i syfte att giftas bort. Barn ska inte vara gifta.

Hedersrelaterade brott kräver en egen brottsrubricering och kunskapen om brott i hederns namn måste öka. Vi är liberala feminister. För oss är frihet ett centralt begrepp. Vi vill att alla kvinnor ska kunna leva som de själva vill och älska den de vill.

Sommaren är här med allt vad det innebär. Låt det bli en sommar där tjejer kan njuta av frihet, trygghet och på riktigt äga rätten till sin egen kropp.

Sofia Jarl
Förbundsordförande Centerkvinnorna

Nina Wahlin
Centerpartiet Södertälje