Ingen ska behöva få värmeslag

Senaste tiden har problemet med värme för våra äldre återigen uppmärksammats och vi ser att det finns behov av att snabbt kartlägga hur det egentligen fungerar på våra institutioner.

Ingen ska behöva åka och handla på stormarknaden för att få en stunds svalka.

Ingen ska behöva få värmeslag i sitt vård- och omsorgsboende. Många äldre som bor hemma skulle i dessa dagar behöva mötesplatser där de kan vara i kylda lokaler, AC-utrustade.

Kommunen måste se över sina olika sociala mötesplatser så att de äldre kan erbjudas svalka och funktionalitet när de väljer att mötas. En stunds kyla för att orka med vardagen med bibehållen hälsa.

En annan viktig fråga för våra äldre är behovet av mellanboendeformer, som ordet säger mellan det egna boendet i villa eller lägenhet och det tunga vård- och omsorgsboendet. Nu finns det förslag om att bygga det, men då enligt en modell där det trots att det är ett eget boende ska biståndsbedömmas.

Centerpartiet föreslår att man tar till sig modellen som gäller i Stockholms kommun där kommunen bygger och erbjuder denna boendeform utifrån enkla kriterier som ålder utan biståndsbedömning. Och de här bostäderna måste inte nödvändigtvis vara placerade vid befintliga vård- och omsorgsboenden. Då är det viktigare med närhet till service och kollektivtrafik.

Vi har i ett antal motioner och i vårt budgetalternativ föreslagit förbättringar för våra äldre i behov av äldreomsorg. I allt från bättre mat där vi föreslår att den så kallade kylda maten fasas ut för att ersättas av hemlagad mat och att maten får bli en viktig stund för gemenskap för våra äldre.

Fler sociala mötesplatser, gärna i samarbete med civilsamhället, bostadsrättsföreningar och kyrkan med flera.

Öka kompetensen kring demens hos personalen och att begränsa hur många personer man ska behöva möta i sitt dagliga behov av stöd och hjälp inom hemtjänsten.
Centerpartiet föreslog nyligen att alla som beviljats hemtjänst med fler än fem hemtjänstbesök per dag erbjuds plats på särskilt boende utan biståndsbedömning. Detta för att öka tryggheten hos den som är i behov av hjälp.
Individen ska naturligtvis ha rätt att tacka nej till detta erbjudande om hen hellre vill bo kvar hemma med hemtjänst.

Vi föreslog tidigare i år att personer som diagnostiseras med Alzheimers sjukdom redan i början av sjukdomen ska kontaktas av kommunen för att kunna diskutera vilken hjälp som kan erbjudas längre fram i sjukdomsförloppet.

Centerpartiet föreslår också att personer som är äldre än 85 år och känner att de inte längre kan klara sig utan hjälp ska kunna begära hjälp antingen som hemtjänst eller en plats på ett särskilt boende utan biståndsbedömning.

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare Södertälje

Karin Halldin (C)
Äldreomsorgsnämnden