Alliansen i Södertälje vill se en förändring – vi är redo att ta över Stadshuset

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ser med tillförsikt fram mot den 9 september, då Södertäljeborna ska säga sitt om vem de vill ska leda Södertälje kommun.

Alliansen blir allt mer sammansvetsad, vi är fyra partier som trivs i varandras sällskap. Vi kompletterar varandra i politiken och har gemensamma visioner. Det är spännande att vara alliansföreträdare i Södertälje 2018.

På andra sidan är det betydligt dystrare miner. Socialdemokraterna har de senaste åren varit i fullt krig med Vänsterpartiet – kommunalrådskollegan på den yttersta vänsterflanken, Staffan Norberg (V) har otaliga gånger fått sina fiskar varma under mandatperioden.

Inte ens Miljöpartiet tycks Socialdemokraterna vara såta vänner med. De S-märkta företrädarana proklamerar tydligt att de söker mandat för sin politik utan att behöva kompromissa med dagens samarbetspartners. Hos Socialdemokraterna finns uppenbarligen ingen plats för vare sig grön politik eller utopiskt vänsterflum där allt företagande ska misstänkliggöras.

Ensam är stark säger Socialdemokraterna – och går till val på egen hand.

Vi från Alliansen säger tvärt om – det är tillsammans vi bygger Södertälje visionärt och robust. Tillvaron blir dessutom så mycket roligare och mer dynamiskt med goda vänner.
Det finns inget parti som Socialdemokraterna, som så ogenerat kan säga en sak och mena något helt annat. Med fast blick och stadig hand lovar man på sin heder – men frångår fräckt löfte och handskakning. Södertälje vet, det stavas Seyfo.

Södertäljeborna är värda mer.

• Det får vara slut på fagert tal om förbättringar, inte minst inom äldreomsorgen, samtidigt som våra seniorer omyndigförklaras när det gäller egna val inom hemtjänsten och köerna växer sig långa till vård- och omsorgsboenden.

• I centrum är trafikinfarkten nära förstående – har S frångått vår överenskommelse om fler p-platser.

• Och beträffande Fornbackenhärvan är sista ordet inte sagt ännu. Tack vare allianspartierna sker nu en second opinion i ansvarsfrågan för Telge Bostäders havererade renoveringsprojekt.

Nu behöver Södertäljeborna ett seriöst alternativ som leder Södertälje tryggt in i framtiden.

I stället för uppvisad trötthet efter ett långt maktinnehav behöver Södertälje moderna och resoluta politiker som tillsammans vill utveckla Södertälje – med en reformagenda som lyfter fram företagarnas och Södertäljebornas behov och intressen i första hand.

Tillsammans bygger vi starkt säger Alliansen och tillsammans ska vi vinna valet 2018.

Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)