Nästa regering måste hantera jämställdheten skyndsamt

Vi har stora förväntningar på hur en ny regering avser att hantera jämställdhetsfrågorna och vilket mandat som den nya jämställdhetsministern kommer att få.

Dels är det viktigt att personen i fråga identifierar sig som liberal feminist – och ser kvinnor som likvärdiga tillgångar, dels måste jämställdhetsministern få ett bredare mandat och vara direkt underställd statsministern och verka inom statsrådsberedningen.

För jämställdhetsarbetet är komplext. Det kan inte reduceras till endast en socialpolitisk fråga.
Inte minst i ett av världens minst ojämställda länder.

Ett uppdrag för jämställdhet sträcker sig från att säkra kvinnors grundläggande fri- och rättigheter, att arbeta strategiskt och skyndsamt mot hedersförtryck, att komma tillrätta med lönediskrimineringen, att säkerställa att den svenska vården tar kvinnors sjukdomar och hälsa på allvar, till att också se till att inte kvinnors företagande eller ställning i näringslivet motarbetas.
I mångt och mycket har regeringen Löfven inneburit fyra förlorade år för jämställdheten. Nästa regering måste våga se bredden i utmaningarna. Jämställdhetsministern måste hålla i taktpinnen även när frågorna spänner över flera departement.

Vi har fem frågor som skyndsamt måste upp på regeringens bord:

1) Lika lön för lika arbete. De oförklarade skillnaderna i lön mellan kvinnor och män påverkar den ekonomiska friheten under arbetslivet och pensionen. Här ska staten vara vägledande för att eliminera oförklarade skillnader och samtal med arbetsmarknadens parter initieras.

2) Kvinnors företagande. Under regeringen Löfven har andelen kvinnor som startar företag sjunkit, detta trots en spirande högkonjunktur. Sänk trösklarna så att små och medelstora företag kan skapa jobb över hela landet.

3) Kvinnors otrygghet. Våld mot kvinnor ska utredas och straffas lika hårt som motsvarande våld mot män och om våldet är hedersrelaterat ska de ses som en straffskärpande omständighet.

4) En jämställd vård. Förlossningsvården ska vara trygg och av hög kvalitet över hela landet. Sjukdomar som drabbar kvinnor ska tas på allvar, utredas och behandlas. Så är det inte idag.

5) Kvinnors psykiska ohälsa. Varje kvinna som drabbas innebär en tragedi, och vi kan inte låta flera generationer unga kvinnor gå under. Vi måste arbeta förebyggande med barn och ungas psykiska hälsa och erbjuda tillgänglig vård innan sjukdomen är ett faktum.

Oavsett vem som blir jämställdhetsminister efter regeringsförhandlingarna, har hen flera frågor att lägga överst på regeringens samlade hög av ärenden att hantera skyndsamt.

Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnorna

Nina Wahlin
Centerpartiet Södertälje