Stoppa plågsamma bussförsök

Åk kollektivt, skallar SL:s budskap. Samtidigt bedriver SL:s entreprenör Nobina ett fult spel, när man med fagra ord som ”anropstrafik” och ”flexibilitet” omöjliggör pendling mellan Överenhörna och Södertälje.

Införandet av anropstrafik har kraftigt försvårat all pendling till och från Överenhörna med buss 787, och helt omöjliggjort spontana resor vid mer än hälften av avgångarna. Det är med bestörtning som vi i Centerpartiet i Enhörna ser konsekvenserna av försöket.

Det är många som drabbas av dessa neddragningar. Ungdomar som ska till olika fritidsaktiviteter, anställda som ska till lokala arbetsgivare, brukare och personal som ska till kommunens korttidsboende Emyhemmet. Här finns också Enhörna bygdegård, en viktig knutpunkt med många aktiviteter och sociala evenemang. Besökare till den mycket uppskattade hembygdsföreningen drabbats där många äldre saknar tillgång till egen bil.

De passagerare som behöver resa de sex kilometerna med buss 787 mellan Lill-Ahl och Överenhörna kyrka måste nu minst två timmar i förväg ringa och beställa turen. Av de 14 turer som tidigare har trafikerat sträckan är nu bara 6 tidpunkter kvar som ordinarie turer. Om det inte finns någon beställning på busstur står bussen parkerad i Lill-Ahl lika länge som det tar att köra den berörda sträckan.

I denna tid på året börjar dagligt krånglande med bussresandet för skolungdomarna i Överenhörna. Har man av någon anledning missat att beställa sin buss eller missar sin beställda busstur kan det dröja många timmar innan en ny möjlighet ges att komma till skola eller hem.

Nobina har redan kommit med en första utvärdering, där försöket beskrivs vara ”en trygg, personlig och flexibel lösning för kunden”. Detta är ett hån för dem som är beroende av en fungerande busstrafik till och från Överenhörna.

Nobina drar också slutsatsen att de 25 procent färre turer som har körts under våren har inneburit mindre miljöpåverkan. Vi inom Centerpartiet i Enhörna vet att det i många fall handlar om att de resande har varit tvungna att hitta andra transportsätt, oftast bil. Det blir inte en minskad miljöbelastning, utan tvärtom, då fler bilar tvingas ut på vägarna, ofta hela sträckningen till Södertälje och åter – i stället för den indragna bussturen.

Anropstrafik kan vara en bra lösning för landsbygden, om det förbättrar för resenärerna. Det är den ståndpunkt som Centerpartiets regionpolitiker har framfört vid ett flertal tillfällen. Vad som nu skett är i stället att rigga för en nedskärning av turtätheten, under det falska slagordet ”flexibilitet”.

Centeravdelningen i Enhörna kräver att Nobina genast avbryter sitt försök med anropstrafik i Enhörna. Detta har varit ett manipulativt och cyniskt försök att skära i kostnader och ge sken av att man bibehåller servicenivån.

Det är hög tid att Stockholmregionens trafikpolitiskt ansvariga gör verklighet av målsättningarna om en god och utökad kollektivtrafik i hela länet, även landsbygdsområdena. Det kan bara ske genom verkligt nytänkande och genom tydliga krav vid upphandlingen av transporttjänster.

Björn Jonsson (C)
ordförande Enhörna Centerpartiavdelning

Lena Ljungquist (C)
vice ordförande Enhörna Centerpartiavdelning