En levande landsbygd kräver levande service

Vi bör alla känna stor stolthet för vår levande landsbygd. Landsbygden i Södertälje är lika viktig för oss som stadskärnan. Landsbygden driver samhället framåt, och Centerpartiet vill skapa en modern landsbygd genom att ha en välfungerande infrastruktur och fler företag som vill växa och etablera sig.

I Södertälje ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi arbetar för att underlätta vardagslivet för företag och människor. Att växa genom bättre infrastruktur. Att fler bostäder byggs. Satsningar på stabilt bredband så det gynnar människor och företag. Förbindelserna av kollektivtrafiken blir bättre och närhet till service gör att fler kan flytta till landsbygden. Utvecklingen av vår landsbygd får inte stanna av och vi måste därför följa händelseutvecklingen och samtidigt ta hänsyn till våra bygders unika intressen. Vår majoritet har beslutat i enlighet med Centerpartiets förslag att en landsbygdstrategi ska tas fram för Södertälje kommun. Medborgardialoger är viktiga där vi tillsammans lyssnar in och diskuterar förslag, på vad som behöver göras.

En levande landsbygd för en levande hälsa
Att satsa på en mer levande landsbygd har länge varit en stor hjärtefråga för Centerpartiet. Vi vill på alla sätt främja landsbygden och alla fördelar den för med sig. Många väljer att bo på landsbygden.
Undersökningar från Danmarks motsvarighet till folkhälsoinstitutet visar att 30-49 åringar som bor i kommuner med låg befolkning har 12-15% lägre dödlighet än personer som bor i de mest befolkningstäta kommunerna. Inte bara folkhälsan gynnas av en levande landsbygd, utan välfärden i stort gynnas genom att företag får fler möjligheter till att skapa nya jobb som på sikt driver vårt samhälle framåt.
Klyftorna i samhället mellan människor kan tyckas växa, men detta är något Centerpartiet aktivt motverkar genom satsningar på både landsbygd och stad. Stad och landsbygd behöver varandra – även i Södertälje.

En levande landsbygd driver samhället framåt!
Södertälje kommun är en unik stad att bo och verka i. Vi har både stadsbebyggelse och en levande landsbygd med fyra tillhörande kommundelar. Där finns Gårdsbutiker, caféer, andra utflyktsmål för dagbesök och övernattning. Många besöker bygdens olika kulturupplevelser med stort utbud av till exempel duktiga artister. Alla bygder har unika kvaliteter och identiteter. Till dessa tillhör tätorten Järna – känd för att vara Europas antroposofiska centrum, med kulturhuset i Ytterjärna. I Hölö-Mörkö kommundel med Oaxen, vår egen ö, som är en del av Södertäljes vackra skärgård. Belägen i en underbar lantlig miljö har vi även Skillebyholm som driver en egen yrkeshögskola och erbjuder en unik trädgårdsmästarutbildning.
Enhörna kommundel – en halvö i Mälaren med en del fornlämningar och med en underbart lantlig naturmiljö med viktiga företag inom de gröna näringarna till exempel Wexthuset AB och Norrlöts handelsträdgård, och Vårdinge-Mölnbo som har ett utbildningscentrum i Vårdinge By folkhögskola, stort aktivt föreningsliv, känt för sin levande landsbygd med allt från lantbruk till pendeltågstation. Vi bör alla känna stor stolthet för vår levande landsbygd.

Per-Anders Fritshammar, Centerpartiet Järna
Linda Chalkias, Centerpartiet, Hölö-Mörkö
Bengt Tandberg, Centerpartiet, Vårdinge-Mölnbo
Björn Jonsson, Centerpartiet, Enhörna