Med kraftfulla åtgärder kan vi göra vår del av omställningen

Vänsterpartiet föreslår (LT, 24 september) att Södertäljes kommunfullmäktige ska utlysa klimatnödläge. Vi i den politiska majoriteten håller med om att läget på flera sätt kan och bör beskrivas som akut. Klimatförändringarna är redan här och framtidsutsikterna för barn och kommande generationer ser oroande ut om vi inte klarar av att få ner utsläppen i linje med Parisavtalet.

Däremot tror vi inte att den föreslagna åtgärden skulle förändra något i sak när det gäller kommunens klimatarbete. Det centrala är inte om Södertälje kommunfullmäktige väljer att deklarera ett klimatnödläge eller ej, utan vilka mål som sätts och vilka åtgärder som genomförs för att uppnå dem.

Kommunfullmäktige har beslutat att Agenda 2030 ska genomsyra alla kommunens verksamheter och leda arbetet mot hållbar utveckling. Kommunens Miljö- och klimatprogram är utformat för att nå målen i Parisavtalet och varje del av den kommunala organisationen ska göra sin del. Kommunen ska också underlätta för medborgarna att leva hållbart. Vi har bestämt oss för att ta ansvar och kommer att göra allt vi kan för att nå målen som vi satt upp i bred politisk enighet.

Kommunen har en viktig roll men det är inte bara kommunen utan hela vårt lokalsamhälle som tillsammans måste arbeta för ett hållbart samhälle. Alla behöver fråga sig själva vad de kan bidra med, i sitt vardagsliv, på arbetet eller genom annat engagemang.

Just nu är det många företag och aktörer i samhället som genomför åtgärder för att få ner sina utsläpp. I Södertälje har bland annat flera företag inom transportsektorn aviserat att de nu jobbar med att ställa om till fossilfritt, såväl små som stora och med internationell räckvidd.

Kommunens fokus är Miljö- och klimatprogrammet och olika delar av kommunen genomför åtgärder. Exempelvis investerar Telge återvinning nu i en biokolsanläggning, stora satsningar görs på solceller och för att ställa om transporterna tas nu en ny cykelplan fram med åtgärder för att göra det mer attraktivt att cykla i kommunen.

När det gäller de måltider som serveras inom kommunens verksamheter är vi stolta över kommunens omfattande hållbarhetskoncept, Diet for a green planet, som ger minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är möjligt genom färre transporter, mindre svinn och ökande andel ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat.

Vi är absolut inte framme och det krävs ytterligare åtgärder för att vi ska klara målen i Miljö- och klimatprogrammet. Men vi har bestämt oss och vi tar ansvar för att minska vår klimatpåverkan.


Nina Wahlin (C)
ledamot hållbarhetsutskottet

Hanna Klingborg (MP)
ordförande hållbarhetsutskottet

Elof Hansjons (S)
ledamot hållbarhetsutskottet

Anna Syrjänen (KD)
ersättare hållbarhetsutskottet