Hög tid för regering och riksdag att ta tag i skarvproblemen

Antalet skarvar längs den svenska kusten har ökat lavinartat och beräknas i dag vara runt 200 000. Samtidigt är andelen skarvar som skjuts få. 2017 beviljade landets länsstyrelser omkring 70 skyddsjaktsbeslut och det gällde tillsammans ungefär 7 000 skarvar.

Bara kring Gotland uppges skarven äta ungefär 4 000 ton fisk om året. En klart större mängd än vad det gotländska trålfisket tar upp när det gäller strömming.

Ju mer skarven fortsätter att breda ut sig, desto större blir inverkan på fiskenäringen större. Forskning från SLU har också visat att 85 procent av de yrkesverksamma insjöfiskarna har rapporterat in skarvskador.

Ett särskilt problem med skarven är att den särskilt belastar de kustnära fiskebestånden och därmed ytterligare försvårar för det hållbara yrkesfisket vid Östersjökusten. Det slår mot de lokala näringsutövarnas konkurrenskraft gentemot det storskaliga och ohållbara pelagiska fisket.
Det småskaliga och kustnära fisket är i dag en krympande näring som kämpar hårt för sin överlevnad. För levande skärgårdsmiljöer och ett livligare bestånd av bland annat abborre, gös och sill, anser flera experter att skarvbeståndet behöver reduceras till ungefär en tredjedel av dagens nivå.

Vi kräver i en motion att regering och riksdag tar itu med skarvproblemen. Centerpartiets riksdagsledamöter från Stockholms län har nu skickat in en motion där vi kräver att regeringen ser till att Sverige utnyttjar de undantag som finns i EU:s art- och habitatsdirektiv.

Centerpartiet tänker inte stå tysta och se på när vår skärgård och kustfiske ödeläggs av skarven.

Tage Gripenstam (C)
gruppledare, Södertälje kommun

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot

Alireza Akhondi (C)
riksdagsledamot