Vi satsar på IP i Järna

Den senaste tiden har det varit en del debatt om vad som händer på Ljungbackens idrottsplats i Järna. Det är bra att det finns ett stort engagemang kring den utveckling som är på gång, både från allmänhet och aktiva föreningar i Järna. Ett exempel är debattartikeln från Fredrik Axelsson (LT, 20 mars), som tyvärr innehåller en del missförstånd och felaktigheter.

Vi i majoriteten i Järna kommundelsnämnd vill vara tydliga med inriktningen för de åtgärder och investeringar som planeras. Ljungbackens IP ska vara till för alla, öppen för olika åldrar och för alla föreningar som skapar möjlighet till rörelse och aktivitet.

Kommunen ska arbeta för att föreningarna har bra förutsättningar att utvecklas, och ha en löpande dialog för att lyssna in behov och önskemål. Vi har påbörjat en utredning där vi tar ett helhetsgrepp om området, där vi också genomfört en medborgardialog för att fler ska få chansen att påverka.
När vi vill satsa på ett aktivitetsområde med bredd, är det naturligt att vissa år lägga mer resurser på vissa delar. De senaste åren har vi bland annat anlagt konstgräsplaner och byggt kiosk och värmestuga, samt en hockeyrink, ofta i samarbete med föräldrar som engagerar sig ideellt. Vi har även byggt både utegym och hinderbana i anslutning till IP.

Det finns ett beslut om att bygga ytterligare en ishall, vilken påbörjas i år. Ishallen är efterlängtad av hockeyspelarna och möjliggör för fler barn och unga att träna och spela matcher.
Därtill byggs en entrébyggnad till hela Ljungbackens IP, för alla idrottsgrenar, som innehåller möteslokaler, kontor, förråd, gym och fler omklädningsrum. Det blir en ny utomhusisbana för allmänhetens åkning.

Mer är på gång, bland annat förbereds bättre belysning över fotbollsplanerna. Vi vill även se bättre möjligheter för fler idrottsgrenar och spontanidrott, aktiviteter i skogsområdet intill och i förlängningen en ny idrottshall.

Järna kommundelsnämnd och ansvariga tjänstepersoner jobbar för att Ljungbackens IP ska vara en rolig och välfungerande mötesplats. Vi vill också jobba för ett gott samarbetsklimat mellan alla aktörer på platsen.

Vi hoppas självklart att alla berörda föreningar också tar sitt ansvar och bidrar till en god dialog och samverkan. Det gynnar utvecklingen av IP, och framför allt Järnas barn och unga.

Hanna Klingborg (MP)
ordförande Järna kommundelsnämnd

Susanne Bergström (S)
vice ordförande Järna kommundelsnämnd

Per-Anders Fritshammar (C)
ledamot Järna kommundelsnämnd

Eva Molnar (KD)
ledamot Järna kommundelsnämnd