Grönt avdrag, minusutsläpp och EU-samarbeten

Klimatkrisen måste tas på största allvar. I Kalifornien och östra USA brinner skogarna, rapporter visar på allt högre temperaturer världen över och havsnivåerna stiger.

Centerpartiet driver på för en grön omställning som kan skapa ett mer hållbart Sverige, där vi under mandatperioden har varit med och tagit fram historiskt stora budgetsatsningar på miljö- och klimatområdet.

Dessa är konkreta satsningar som bidar till att Sverige kan bli ett mer hållbart land. För att få ner utsläppen måste vi hitta lösningar som leder till riktiga resultat.

Ska vi på allvar lyckas med den gröna omställningen, då krävs det att alla är en del i det arbetet. Vi behöver göra mer som individer och samtidigt stötta de företag som redan i dag ligger i framkant. Sverige som nation måste också gå i främsta ledet i det globala klimatarbetet.

Nu införs ett grönt avdrag. Från 1 januari 2021 kommer privatpersoner som vill installera solceller på taket, en laddstolpe för elbilen eller lagra sin egen, gröna energi kunna utnyttja ett så kallat grönt avdrag. På samma sätt som rut- och rotavdragen fungerar så kommer köparen att få en del av skattelättnaden direkt på fakturan.

Vi höjer även gränsen för hur stor en solcellsanläggning får vara för att producera skattefritt, från 255 kilowatt till 500 kilowatt.

Nu blir det mer förnybart i tanken genom att reduktionsplikten som ser till att det blir mer förnybart i bensin och diesel skärps rejält. Samtidigt pausar vi de automatiska skattehöjningarna för drivmedel, så att det inte ska kosta mer vid pump. Centerpartiets förslag om att samma lag ska gälla även för flyget införs också. Dessutom satsar vi stort på kollektivtrafiken, på tåg och underhåll av banor.

Vi fortsätter att satsa på den teknik som gör det möjligt att fånga in och lagra koldioxid. Inom ramen för Industriklivet stärker vi möjligheterna för företagen att ta steget och bidra till den gröna omställningen. Dessutom blir Energimyndigheten ett nationellt centrum för tekniken med minusutsläpp.

Nästa år avsätter vi medel även till industrisamarbeten på EU-nivå, IPCEI. Syftet är att lyfta svenska företags innovativa och gröna förmåga och samtidigt påskynda omställningen både här hemma och i Europa. Det kan handla om bland annat hållbar batteritillverkning, en koldioxidneutral industri eller elektriska, självkörande bilar.

Dessutom satsar vi på forskning om svenskt skogsbruk. Statens Jordbruksverk och Skogsstyrelsen tillsammans med lokala beslutsfattare se över hur den svenska skogen ännu bättre kan fungera som kolsänkor och fånga upp och lagra växthusgaser.

Sammantaget är vi och regeringen och L eniga om klimatsatsningar på nästan tio miljarder kronor nästa år. Det gäller omställning både för dig, i trafiken och hos företagen. Vi kan alla bidra till en hållbar framtid.

Kerstin Lundgren (C)
Riksdagsledamot