Betala ut stödet till företagen nu

Sverige och världen befinner sig fortfarande i en pandemi. Det är en pandemi som det ibland känns svårt att se slutet på, inte minst ekonomiskt. Många människor har blivit drabbade. Man har varit sjuk, mist någon nära och upplevt isolering. Eller kämpat för att i frontlinjen rädda liv. Vaccinationerna börjar komma och de innebär förhoppningsvis ett stopp på pandemin. Även här tar det tid, men det är viktigt att vi alla vaccinerar oss.

Centerpartiet är med och tar det ekonomiska ansvaret i den här pandemin. I de ändringsbudgetar vi nu ser finns det resurser avsatta inte bara för sjukvården utan även för testning och vaccination.
Centerpartiet har länge krävt en pandemilag för att få ett slut på bruket av alkohollagen och ordningslagen som grund för att bekämpa smittspridningen. Nu finns den och då måste regeringen använda pandemilagen.

Centerpartiet driver också på för att stärka företagsstöden. Vi maximerar dem utifrån de EU-regler som finns och avsätter pengar till Tillväxtverket så att det ska kunna anställa fler människor, låna in personal och göra stora förändringar. Vi ser till att fler företag omfattas av stöden. I de ändringsbudgetar som nu beslutats omfattas exempelvis även handelsbolag av omställningsstödet. Det är bra; alla företag ska kunna ta del av stöden.

Ju längre den här krisen pågår desto viktigare med kraftfulla stöd till drabbade företag. Många har ätit upp sina marginaler. Hörde om en företagare som sålde sin sommarstuga för att kunna betala ut lön i ytterligare en månad.

Ett skäl till att många företagare befinner sig i detta läge är att avsatta pengar inte kommer ut till företagarna. Det är helt oacceptabelt. Vi kämpar för att säkra att det finns medel att betala ut, men regeringen måste ta sitt ansvar för att myndigheterna levererar, se till att pengarna når företagen. Det får inte vara så att statlig byråkrati sänker svenska företag – se nu till att pengarna betalas ut.
Det här är en tuff tid. Om regeringen kan ställa om, nyttja pandemilagen och fokusera på smittspridningen får vi en ökad rättvisa. Det måste bli ett slut på att med bara några få timmars framförhållning säga att man förlänger restriktionerna. Detta skapar en osäkerhet och en otrygghet för företagen. De tvingas snabbt anpassa sig men tyvärr är regeringen inte lika snabb på att säkra att företagen får de stöd utbetalade som de har blivit garanterade.

Människor ligger ute med stora belopp som de har fått ta från de marginaler de hade. Det handlar om livsverk, om företagare som tvingas belåna eller sälja egna fastigheter för att rädda jobb. Trots att det finns medel avsatta av riksdagen.

Det är helt orimligt. Vi behöver göra allt vi kan för att rädda företagen och se till att de överlever. Det måste vi om vi ska kunna gå på restaurang, ha en besöksnäring och jobb att gå till när detta är över. Stoppa smittan och starta upp ekonomin.

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot