Mitten är det trygga och långsiktigt hållbara

Ett intressant spel sker på nationell nivå där medier och våra politiska konkurrenter vill skapa en bild av att Centerpartiets mittenposition i politiken är väldigt ensam.

Centerpartiets hållning är naturligtvis den rätta. För nuvarande och framtida styren i kommuner, regioner och nationellt ska sökas i den breda mitten – där ytterlighetspartierna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inte finns med.

I mitten finns långsiktighet, breda överenskommelser som är stabila över tid, en trygg politik för företag och jobb vilket ger de goda förutsättningar som krävs för tillväxt och en fortsatt god utveckling av välfärden.

Det är helt felaktigt att prata om den smala mitten. Den allra största delen av Sveriges kommuner och regioner styrs av olika konstellationer inom den breda mitten. I över 200 kommuner och i 19 regioner är Centerpartiet med i den styrande majoriteten – aldrig med Sverigedemokraterna, men i enstaka fall kan Vänsterpartiet ingå och något lokalt parti.
Konstellationerna varierar inom den breda mitten – mellan Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna.

Även i Södertälje är det så under denna mandatperiod – där vi arbetar för Södertäljebornas bästa tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Tage Gripenstam
gruppledare, Centerpartiet