Kollektivtrafiken i Stockholms län behöver utvecklas

Kollektivtrafiken ska vara robust och pålitlig i hela vårt län. Även om man inte bor i storstan ska man kunna lita på att kollektivtrafiken är tillgänglig och finns kvar långsiktigt.

När Region Stockholm och Region Sörmland kom överens om utökad trafik under en begränsad period med en gemensam finansieringslösning, så var det många resenärer som gladdes över det. Glädjen blev dock inte långvarig då pendeltågstrafiken kraftigt reducerades från och med december 2021.

Pendeltågens helgtrafik från Gnesta via Mölnbo har gått från entimmestrafik till att gå varannan timme och under helgkvällar går tåget vissa tider endast var tredje timme. Denna förändring skedde då regionaltågens trafikutbud utökades. Detta har en stor negativ påverkan för boende i Mölnbo och deras möjligheter att åka kollektivt i vardagen då regionaltågen inte stannar där. Sträckan Gnesta – Södertälje får fortsatt entimmestrafik med pendel- och regionaltågstrafiken kombinerad.

Det tar lång tid att få till ökad kapacitet på järnvägen, mötes- och vändspår. Att införa fler pendeltågsavgångar är den enklaste och snabbaste lösningen. Centerpartiet har lyft detta och under året ska Trafiknämnden i Region Stockholm föra en dialog med berörda kommuner och regioner för att se över möjligheten att införa förstärkt helgtrafik på Gnesta linjen. Något som inte bara Mölnbobor, utan även Gnestabor efterfrågar.

För att människor ska kunna bo och leva i hela Stockholmsregionen måste kollektivtrafiken vara effektiv, långsiktig och pålitlig. Vi måste fortsätta utveckla trafiken, inte minska den och för Centerpartiet är den här frågan prioriterad!

Tage Gripenstam (C) kommunalråd i Södertälje kommun
Michaela Haga (C) gruppledare trafiknämnden i region Stockholm