Nu förverkligas ett levande Futurum – mötesplatsen mitt i Järna

Ett växande Järna behöver en central mötesplats för kultur och umgänge som är öppen för alla. Efter många år av väntan och olika turer är det nu glädjande att byggstart äntligen närmar sig för nya Futurum, med nya verksamhetslokaler för bibliotek, fritidsgård, kulturskola och föreningsliv.

Det finns många fördelar med att samla flera funktioner i en byggnad och det har länge funnits planer för att göra så. Bland annat hölls ett rådslag om ett bygge (Stora maräng) som aldrig blev av när projektet ströks ur kommunens budget för över tio år sedan. Det skapade förstås besvikelse och frustration, inte minst hos dem som engagerat sig särskilt mycket den gången.

När Järna kommundelsnämnd för ett par år sedan tog upp frågan om ett nytt kulturnav i Järna har vi fått börja om från början helt och hållet. Mycket har förändrats under 15 års tid och förutsättningarna är annorlunda.

Utgångspunkten har varit att utgå från verksamheternas behov och förutsättningslöst undersöka behoven av lokaler för möten och föreningsliv. Vi har utrett frågan om att bygga om eller att bygga nytt och olika placeringar för en ny byggnad. Vårt fokus har varit att få fräscha och ändamålsenliga lokaler till stånd och att det inte ska dra ut på tiden. Processen har slutligen landat i ett beslut om att bygga till och bygga om Futurum.

Det innebär en rad utmaningar. Läget är bästa tänkbara, men tomten är liten och ligger nära järnvägen. Dessutom har den gamla byggnaden ett värde för kulturmiljön som behöver tas hänsyn till.

Kommunens stadsantikvarie och andra kompetenta medarbetare har varit viktiga under processen för att skapa en byggnad som både respekterar den gamla arkitekturen och tillför något nytt. Uppdraget har innehållit höga ambitioner vad gäller ekologisk och social hållbarhet.

Nämnden har förhållit sig till olika ramar i form av budget, upphandlingsregler och kommunens process för lokalförsörjning. Uppdraget har samordnats i första fasen av kultur- och fritidskontoret och sedan av Telge fastigheter som ansvarar för kommunens verksamhetslokaler. Ett byggbolag (M3) har upphandlats och en arkitekt (Nyréns) med stor erfarenhet av just bibliotek samt att bygga om och modernisera äldre kulturhus (nu senast Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm) har anlitats.

För Järna kommundelsnämnd är medborgardialog oerhört viktigt och något vi jobbat för att utveckla och stärka under flera års tid. Under vägen med detta projekt har vi bjudit in till flera dialoger, både med allmänheten och direkt dialog med föreningslivet och olika berörda aktörer.

Fortsatt dialog med medborgarna är viktig för att vi ska få ett nytt kulturnav som alla Järnabor kan vara stolta över, som vi kan glädjas åt och som ska tjäna oss väl under många år framåt.

Vi är angelägna om att Järnas invånare i alla åldrar ska få en fin byggnad att mötas i och vår vision är ett levande kulturhus mitt i samhället. Vi ser fram emot att i samverkan med föreningslivet och alla Järnabor så småningom fylla det nya Futurum med liv, kultur och glädje.

Per-Anders Fritshammar (C)
Hanna Klingborg (MP)
Susanne Bergström (S)
Eva Molnar (KD)