Skolan är nyckeln bort från kriminalitet

Det absolut viktigaste vi kan göra för att bryta utanförskap och kriminalitet bland unga är att se till att de klarar sin utbildning i skolan.

De orden kommer inte bara från oss politiker, utan också från polisen som varje dag möter barn och unga som hamnat snett. Det är genom skolan och tillsammans med föräldrarna som nyckeln finns.
I Södertälje kommun arbetar vi i majoriteten med trygghetsskapande åtgärder i våra stadsdelar med förebyggande insatser för att fånga upp unga som är i riskzonen att hamna i kriminalitet.

Vi har sedan lång tid tillbaka arbetat för att stärka utbildningsmöjligheterna. Målet är att stärka elevernas kunskapsresultat och minska familjebakgrundens betydelse för hur det går i skolan. Vi har även riktat extra resurser för att kunna arbeta bättre med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för att minska ungas psykiska ohälsa. Ytterligare medel avsattes i Södertälje kommuns mål och budget för att stärka gymnasieskolans arbete för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Men det räcker inte. Centerpartiet i Södertälje vill gå vidare med att minska gruppstorlekarna i förskolan med färre barn per pedagog.

Vi vill också:

- öka skolpengen till förskoleklass och minska utsattheten för enskilda skolor när elevunderlaget förändras till exempel i Hölöskolan.

- stärka skolhälsovården för att förbättra elevhälsan med fokus på psykisk ohälsa hos unga.
- att skolan aktivt arbetar förebyggande mot droger bland unga och att personalen ska ha en nära samverkan med föräldrar och polis.

Utredning efter utredning visar på problematiken med de stuprör och vattentäta skott som finns mellan bland annat skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och polis. Ibland finns det också regelverk som hindrar att resurserna kan användas där de behövs bäst.

Det måste bli slut på detta. Vi måste bygga en smidig organisation där ledordet är samverkan – över kommungränser och över myndighetsgränser. Hindrande lagar och regelverk måste ändras och skrivas om. Vi måste också se till att rätt person med rätt kompetens kopplas in. En lärare ska vara just lärare, inte psykolog eller socialhandläggare.

Skolan och förskolan lägger grunden i ett demokratiskt och tryggt samhälle. Det är här som varje barn, oavsett bakgrund, ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Skolan är också en inträdesbiljett in i samhället, både när det gäller arbetsliv och i det sociala livet på fritiden. Därför måste varje skola ha rätt förutsättningar för att kunna möta de barn som går där.
Det behövs vuxna med rätt kompetens på plats som har tid att inte bara se, utan också kan ge barn med behov det stöd som krävs.

Anna Lasses
riksdagskandidat, Centerpartiet

Tage Gripenstam
region- och kommunfullmäktigekandidat, kommunalråd, Centerpartiet

Linda Chalkias
region- och kommunfullmäktigekandidat, ordförande i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, Centerpartiet