Våga säg ja till havsbaserad vindkraft

I Stockholmsregionen producerar vi bara omkring tio procent av den el vi använder, trots att vi som storstadsregion står för en stor del av Sveriges elförbrukning. De kommande tio åren ska våra transporter och industri gå över till eldrift och vi kommer som minst att fördubbla vår elförbrukning.

Stockholms Handelskammare har varnat för att om vi i Stockholmsregionen inte ökar vår egen produktion av el hotas 400 000 årsarbeten fram till år 2031, samtidigt som omkring 50 000 bostäder inte kommer kunna byggas. Den ekonomiska förlusten beräknas till 500 miljarder kronor i förlorad produktivitet.

Därför är det djupt oroande att Moderaterna verkar se energifrågan som en estetisk fråga och inte som en fråga om regionens långsiktiga utveckling och krisberedskap.

Den allra snabbaste och mest effektiva utbyggnaden av ny el är genom havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten beräknar att Sveriges vindkraftsproduktion behöver bli fyra gånger större under de kommande tjugo åren för att möta det ökade behovet.

Men stick i stäv med detta stoppas allt fler vindkraftsprojekt, antingen för att kommunerna säger nej eller på grund av lokala protester. Därför måste kommunerna få tydliga morötter att säga ja till vindkraftsetableringar, i form av ekonomisk ersättning som kan användas för exempelvis landsbygds- och skärgårdsutveckling.

Men partier som notoriskt säger nej till all etablering av vindkraft måste också ta ansvar och ompröva sina beslut, inte minst då gamla argument om vindkraften inte längre stämmer. Som att vindkraftverken förstör utsikten eller djurlivet i området – ett argument som knappast håller när det handlar om vindkraft långt ute till havs. Ett annat argument är att den skulle vara ineffektiv.
Tvärtom har det senaste decenniets teknikutveckling lett till att produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft har minskat med hela 48 procent, från 0,14 euro till 0,071 euro per kWh. Det gör den till den mest konkurrenskraftiga energikällan i fråga om pris. Exempelvis skulle Njordr Offshores planerade havsbaserade vindkraftpark långt utanför Stockholms skärgård kunna bidra till hela Stockholmsregionens nuvarande energibehov.

Även de svenska företagen har insett vindkraftens potential. Enligt en ny enkät från Svensk Vindenergi instämmer majoriteten av Sveriges stora industribolag helt i att snabba investeringar i vindkraft kan skapa förutsättningar för industriell konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och regional utveckling.

Att som M vidhålla att kärnkraft skulle vara lösningen på framtidens energibrist framstår i det här läget som ren desperation, inte minst för att det skulle ta decennier att få ett nytt kärnkraftverk på plats. Stockholmsregionens elproduktion är viktigt ur ett säkerhetspolitiskt och demokratiskt perspektiv. Vi behöver stärka Sveriges och Europas strategiska autonomi genom att minska beroendet av olja, gas och andra energiråvaror från auktoritära regimer.

Som storstadsregion måste vi i Stockholm våga säga ja. Ytterst skulle ett underskott på el i Sverige försena klimatomställningen och förlänga beroendet av ryska energiråvaror inte minst i transportsektorn, vilket nog även länsmoderaterna inser är ett dåligt alternativ.

Tage Gripenstam (C)
kommunalråd Södertälje

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot

Gustav Hemming (C)
gruppledare Region Stockholm

Michaela Haga (C)
distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län

Johan Krogh (C)
först vice distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län

Patrik Buddgård (C)
andre vice ordförande Centerpartiet Stockholms län

Kristina Lång (C)
kommunalråd Värmdö

Gill Brodin (C)
vice ordförande, bygg- och miljönämnden Sigtuna