Mycket på gång i ett växande Järna

Järna fortsätter att växa och utvecklas. Det är mycket som händer och är på gång och invånarna kanske inte alltid har koll på allt. Vi som utgör majoriteten i Järna kommundelsnämnd vill berätta om vad vi är stolta över och våra planer för framtiden.

Samhällsplanering och bostadsbyggande är ofta långa processer. Det som planeras nu syns först efter flera år. Just nu växer nya bostäder fram utifrån struktur- och detaljplaner som vi arbetat med under flera år. Bland annat bygger Telge bostäder på Löwens väg och i Kallfors pågår byggandet av Kallfors höjder och Norra Myrstugan. Många enskilda bostäder växer också fram på landsbygden, där kulturmiljö och andra förutsättningar tillåter.

För oss är ett levande civilsamhälle med kultur och idrott ett fundament för lokal utveckling. Därför är vi stolta över att Futurum nu byggs om och blir större, för att rymma scenkonst, utställningar, spännande möten och viktiga verksamheter som bibliotek, fritidsgård och kulturskola.

Vi har också gjort satsningar på Ljungbackens IP. En ny ishall står snart klar att användas, samtidigt arbetar vi med en beslutad plan för hur området ska utvecklas för olika aktiviteter och intressen, med alltifrån fotboll till mullebana.

Nästa stora steg är en ny idrottshall och där genomför vi en förstudie för att fastställa behov och inriktning. Vi har en pågående dialog för att etablera nya mötesplatser för ungdomar i samarbete med föreningslivet.

Vi har jobbat intensivt med utvecklingen av gemensamma evenemang för att stärka gemenskap och göra Järna till en ännu mer attraktiv plats. Under mandatperioden har vi genomfört Järna kulturfest, julmarknad, Bondens marknad (och Reko-ringen) och vi har firat att Järna nått 10 000 invånare med tal, musik och eldshow på Klockaretorget. Dessa evenemang har varit välbesökta och uppskattade.

Dialogen och kommunikationen med Järnaborna är viktig och vi har haft ett antal politikerhörnor och samrådsmöten. Formerna behöver ständigt utvecklas och vi välkomnar förslag på teman och frågor där det finns behov av information och samtal. Ett nyhetsblad från kommundelsnämnden – Vårt Järna – har skickats ut några gånger om året.

Även dialogen med näringslivet är viktig och vi har jobbat med trygghetsvandring som verktyg för att förbättra trygghet och utemiljö i centrum. En hel del arbete har så klart försenats av coronapandemin, men företagarfrukostar och andra aktiviteter för att stärka Järna centrum och Järna som destination, kommer fortsätta att äga rum i samarbete med kommunens näringslivsavdelning.

Ett nytt företagsområde planeras mellan motorvägen och järnvägen och förslaget har just varit ute på samråd. Det rör sig om ett stort område och det krävs god planering för att få till det på ett sätt som förstärker Järnas befintliga profil med hållbarhet och företagaranda.

Bra lösningar för trafiken genom Järna centrum är en utmaning och vi fortsätter arbeta för att förbättra säkerhet och framkomlighet. Under hösten tas första spadtaget för en ombyggnad av stationsområdet. Det ska bli mer trafiksäkert och samtidigt tryggare och grönare, med nya busshållplatser och parkeringar.

På norra sidan kommer ett nytt cykelgarage att komplettera området runt uppgången som utvecklats med bland annat cykelställ och planteringar. Den gamla Stinsträdgården har gjorts om till en liten park för rekreation och pollinering. Järna ska vara grönt och hållbart och därför är vi också stolta över de nya odlingslotterna vid Moraområdet, att det blir en gång- och cykelbro över Moraån och att en ny fiskpassage byggs som också tillåter att vattenspegeln bevaras.

För majoriteten i Järna kommundelsnämnd
Hanna Klingborg (MP), ordförande
Susanne Bergstöm (S), vice ordförande
Per-Anders Fritshammar (C)
Eva Molnar (KD)